Yritysvastuu

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä DNA jatkoi vastuullisuusstrategiansa toteutusta ja jalkauttamista yhtiön henkilöstölle. Vastuullisuusstrategia tukee DNA:n liiketoiminnan tavoitteita ja korostaa yhtiön vastuuta asiakkaasta.

DNA kantaa vastuunsa liiketoimintansa ilmastovaikutuksista. Konsernin tavoite on vähentää kokonaispäästöjään 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasolta siitäkin huolimatta, että DNA:n verkot ja liiketoiminta laajenevat koko ajan voimakkaasti. Yhtiön tavoitteena on myös kehittää radioverkon energiatehokkuutta ja vähentää radioverkon päästöjä suhteessa datamäärään 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasolta. DNA on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jonka mukaan DNA on sitoutunut vähentämään liiketoimintansa ilmastovaikutuksia.

Alkuvuonna 2017 valmistunut päästölaskenta osoittaa, että DNA:n kokonaispäästöt ovat tähän mennessä vähentyneet 11,9 prosenttia vuoden 2014 lähtötasolta. Radioverkon päästöt suhteessa datamäärään ovat vähentyneet jo 92 prosenttia vuodesta 2014, eli odotettua nopeammin. Päästöjen vähennykset johtuvat muun muassa uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun sähkön hankinnasta sekä radioverkon energiatehokkuuden kehittämisestä.

Radioverkon tukiasemien modernisointihanke jatkui suunnitellusti. Maaliskuun 2017 loppuun mennessä noin 95 prosenttia vanhoista tukiasemista oli vaihdettu energiatehokkaampiin. Projektin arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Väestöliiton vetämä Perheystävällinen työpaikka -pilottihanke jatkui. Hanke tukee DNA:n strategista tavoitetta olla halutuimpien työpaikkojen joukossa Suomessa. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä DNA lanseerasi isovanhempainvapaan ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. DNA tarjoaa isovanhemmaksi tuleville työntekijöille viikon palkallisen vapaan.

DNA on 100 Koulua -hankkeen pääyhteistyökumppani. 100 Koulua -hankkeessa etsitään, kehitetään, tuotetaan ja arvioidaan koulujen ja koulutusasiantuntijoiden kanssa 100 koulutusta uudistavaa innovaatiota. DNA toimii myös yhtenä SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppaneista ja tukee yhdistystä rahallisesti sekä toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä.