Toimintaympäristö ja sääntely

Toimintaympäristö

Suomen talous on palaamassa hiljalleen kasvu-uralle ja kuluttajien luottamus talouteen on parantunut merkittävästi. Myös yritysten näkymät oman liiketoimintansa suhteen ovat aiempaa positiivisempia.

Mobiilidatamarkkina kasvoi edelleen älypuhelinten, tablettien ja muiden internetiin yhdistettyjen laitteiden yleistymisen ja 4G-nopeuksien entistä laajemman saatavuuden ansiosta. Käyttäjät vaihtavat nykyisiä liittymiään nopeisiin 4G-liittymiin ja ovat valmiita maksamaan näistä aikaisempaa enemmän.

Käytännössä kaikki markkinoilla myydyt puhelimet olivat ensimmäisellä neljänneksellä älypuhelimia ja niistä lähes kaikki olivat 4G-malleja. Puheliikevaihto ja tekstiviestimarkkina jatkoivat Suomessa laskuaan, mutta mobiilidatamarkkinan kasvu on korvannut tätä laskua.

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä pysyi samalla tasolla. Suomalaiset siirtyvät kuitenkin huomattavasti nopeampiin kaapeli- ja Ethernet-pohjaisiin laajakaistaliittymiin. Yhä useammassa kotitaloudessa on sekä kiinteä että mobiililaajakaista. Hintakilpailu laajakaistamarkkinalla säilyi kovana.

TV- ja videopalveluiden käyttö on monipuolistunut. Perinteisen television osalta katseluminuutit ovat kääntyneet hienoiseen laskuun, mutta suoratoisto- sekä tilausvideopalveluiden käytön kasvu jatkui. Myös kaapelitelevisioliittymien määrä jatkoi vakaata kasvuaan. Teräväpiirtolähetysten seuraaminen lisääntyi ja asiakkaat haluavat seurata sisältöjä heille parhaiten sopivana ajankohtana.

Yritysasiakkaat hakivat edelleen kustannussäästöjä ja olivat varovaisia uusien hankintojen tekemisessä, mutta samalla yrityksillä ja julkishallinnon organisaatioilla on tarvetta uusille, liiketoiminnan tuottavuutta parantaville ICT-ratkaisuille. Teollinen internet ja sen mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä, mikä näkyy mm. DNA:n M2M-liittymäkannan (machine to machine) kasvuna. Yritysten jatkuvasti lisääntyvä pilvipalvelujen käyttö näkyy kasvavana verkkokapasiteetin tarpeena. Yhä liikkuvammat ja verkottuneemmat työskentelytavat näkyvät yritysten ja julkishallinnon verkkoratkaisuissa sekä tietoliikennepalveluissa mobiilidatan tärkeyden kasvaessa. Erityisesti yrittäjät siirtyvät yhä enemmän kiinteän verkon laajakaistaliittymistä mobiililaajakaistaliittymien käyttöön.

Sääntely

Euroopan komissio julkaisi syksyllä 2016 ehdotuksensa sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi. Kokonaisuudistus koskee mm. markkinasääntelyä, taajuushallintoa ja radiotaajuuksien käyttöä, yleispalveluvelvoitteita, sähköisten viestintäpalvelujen sääntelyä ja kuluttajansuojaa.

EU-komissio täydensi alkuvuodesta 2017 yleistä tietosuoja-asetusta antamalla asetusluonnoksen yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä. Asetuksessa sääntely laajenisi koskemaan kaikkia sähköisiä viestintäpalveluja (esim. pikaviestintäsovelluksia) ja esityksessä ehdotetaan muutoksia mm. välitystietojen käsittelyä koskeviin perusteisiin, evästeisiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin.

EU-komissio hyväksyi loppuvuodesta 2016 täytäntöönpanoasetuksen verkkovierailun ns. kohtuullisen käytön periaatteista (Fair Use Policy). 15.6.2017 alkaen televiestintäpalveluiden käyttö on mahdollista EU-alueella kotimaan hinnalla, jos käyttö on kohtuullista ja matkustus ajoittaista. Kun kohtuullisen käytön raja ylittyy tai matkustus ei ole ajoittaista, käytöstä voidaan periä lisämaksua. Sääntelyyn sisältyvän ns. kestävyysmekanismin tarkoituksena on turvata kotimaan palvelumallien kestävyyttä, jos teleyritys ei pysty kattamaan saamistaan verkkovierailutuloista niitä kustannuksia, joita se joutuu maksamaan asiakkaidensa verkkovierailupalvelujen käytöstä ulkomaisille operaattorille.

Verkkovierailun enimmäistukkumaksuista päätettiin lopullisesti huhtikuussa 2017. Datakäytön tukkumaksu on sääntelyn tullessa voimaan enintään 7,7 euroa gigatavulta ja alenee portaittain siten, että vuonna 2022 datakäytön tukkumaksu on enintään 2,5 euroa gigatavulta.

Sääntelyyn liittyvillä muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.