Rahavirta ja rahoitusasema

Tammi–maaliskuu 2017

Rahavirta investointien jälkeen oli 10,3 miljoonaa euroa (29,1). Muutos johtuu nettokäyttöpääoman kasvusta.

DNA:lla oli katsauskauden päättyessä 150 miljoonan euron luottolimiitistä käyttämättömänä 150 miljoonaa euroa (150) ja tililimiittejä yhteensä 15 miljoonaa euroa (15). Luottolimiittiä jatkettiin ensimmäisen kerran vuodella kaikkien pankkien suostumuksella lokakuuhun 2021 asti. Konsernilla on myös 150 miljoonan euron (150) yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa ei ollut laskettuna liikkeelle yhtään yritystodistusta (35).

Nettovelkaantumisaste laski ja oli katsauskauden lopussa 57,6 prosenttia (76,2).

Konsernin rahavarat olivat 44,4 miljoonaa euroa (45,5). Nettovelka laski ja oli 314 miljoonaa euroa (383). Konsernin rahavarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien yhteismäärä oli 209 miljoonaa euroa (210).

Nettovelan suhde käyttökatteeseen parani ja oli katsauskauden lopussa 1,19 (1,59).

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 45,3 prosenttia (42,6).

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut


Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Rahavirta investointien jälkeen 10,3 29,1 83,5
Milj. € 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Nettovelka 314,3 383,4 321,7
Nettovelka/käyttökate 1,19 1,59 1,36
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,6 76,2 53,9
Omavaraisuusaste, % 45,3 42,6 48,4