Näkymät vuodelle 2017

Markkinanäkymät

Suomen talous on palaamassa kasvu-uralle ja myös tietoliikennemarkkinan arvo on kääntynyt kasvuun. Kilpailutilanteen odotetaan säilyvän kireänä vuonna 2017.

Toimialan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käytön lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä, matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kireä kilpailu asiakkaista erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla.

Mobiilidatan käytön arvioidaan jatkavan kasvuaan 4G-liittymien määrän, liittymäkohtaisen datan käytön ja verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrän kasvaessa. Seuraavina vuosina mobiilidatan käyttö siirtyy pääsääntöisesti 4G-verkkoihin. Rajoittamattomien 4G-liittymien kysyntä jatkaa tasaista kasvuaan, ja asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän nopeammista datayhteyksistä. Vuonna 2017 myytävistä uusista älypuhelimista lähes kaikissa on 4G-kyvykkyys.

SMS- ja puheliikenteen ennustetaan laskevan jonkin verran matkaviestinverkossa. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkina jatkaa pienenemistään edelleen.

Kuluttajamarkkinassa etenkin nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. Erityisesti suoratoisto- sekä tilausvideopalveluiden suosio jatkaa kasvuaan.

Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien kappalemääräisessä kehityksessä ei odoteta tapahtuvan lähitulevaisuudessa suuria muutoksia.

Yrityksillä ja organisaatioilla on kasvava tarve uusille liiketoiminnan tuottavuutta parantaville ICT-ratkaisuille. Liikkuvan ja monimuotoisen työn lisääntyminen näkyy esimerkiksi pilvipalveluiden ja videoneuvottelupalveluiden kysynnän kasvuna. Yritykset siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää. Teollisen internetin ratkaisujen ja tämän myötä M2M-liittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan.

DNA:n vuoden 2017 näkymät ennallaan

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA Oyj
Hallitus