Liikevaihto ja tulos

Tammi–maaliskuu 2017

DNA:n liikevaihto kasvoi ja oli 213,4 miljoonaa euroa (202,0). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys. Palveluliikevaihdon kasvu tuli erityisesti matkaviestinliittymäkannan hyvästä kehityksestä ja lisääntyvästä mobiilidatan käytöstä 4G-liittymien yleistymisen myötä. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 74,3 prosenttia (72,1) ja yritysliiketoiminnan 25,7 prosenttia (27,9).

Käyttökate kasvoi ja oli 65,9 miljoonaa euroa (60,1). Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä ei ollut katsaus- eikä vertailukaudella. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 30,9 prosenttia (29,8). Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostuminen.

Liiketulos kasvoi ja oli 28,9 miljoonaa euroa (25,1). Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä ei ollut
katsaus- eikä vertailukaudella. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta nousi 13,5 prosenttiin (12,4).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa (2,4). Tuloverot olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (4,5). Tilikauden tulos kasvoi ja oli 21,2 miljoonaa euroa (18,2). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,14).

Konsernituloksen tunnusluvut


Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto 213,4 202,0 5,7 % 858,9
Käyttökate 65,9 60,1 9,7 % 236,3
- osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 29,8 %
27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 65,9 60,1 9,7 % 247,1
- osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 29,8 %
28,8 %
Liiketulos 28,9 25,1 14,9 % 91,2
- osuus liikevaihdosta, % 13,5 % 12,4 %
10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 28,9 25,1 14,9 % 102,1
- osuus liikevaihdosta, % 13,5 % 12,4 %
11,9 %
Tilikauden tulos 21,2 18,2 16,7 % 65,2

*Konsernin tunnusluvut

Konsernin operatiiviset tunnusluvut1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Matkaviestinverkon liittymät kauden lopussa, kpl 2 732 000 2 632 000 3,8 % 2 742 000
- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), € 17,8 16,4 8,5 % 17,1
- asiakasvaihtuvuus (CHURN), % 21,0 13,6 54,4 % 16,1
Kiinteän verkon liittymät kauden lopussa, kpl 1 120 000 1 112 000 0,7 % 1 113 000