Liiketoiminta-alueiden kehitys

Kuluttajaliiketoiminta

Tammi–maaliskuu 2017

Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja oli 158,6 miljoonaa euroa (145,6). Liikevaihtoa kasvattivat matkaviestinliittymien liikevaihdon myönteinen kehitys, 4G-liittymien osuuden kasvu liittymäkannasta ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys. Käyttökate kasvoi ja oli 50,7 miljoonaa euroa (42,1). Käyttökatetta kasvattivat palveluliikevaihdon myönteinen kehitys ja operatiivisen toiminnan tehostuminen. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 32,0 prosenttia (28,9). Kuluttajaliiketoiminnan liiketulos kasvoi 26,6 miljoonaan euroon (19,7), ja sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 16,8 prosenttia (13,5). Käyttökatteen ja liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttuneita eriä ei ollut katsaus- eikä vertailukaudella. Kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 24,1 miljoonan euron (22,5) poistot.

DNA:n vanhoihin matkaviestinliittymätyyppeihin tehdyt hinnankorotukset kasvattivat asiakasvaihtuvuutta ensimmäisellä neljänneksellä.

DNA ilmoitti maaliskuussa, että uusien Nokia-puhelimien koko mallisto tulee tarjolle DNA:n kaikkiin myyntikanaviin. Myynnin aloituspäivämäärä julkistetaan toisen vuosineljänneksen aikana.

Kuluttajaliiketoiminta


Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto 158,6 145,6 8,9 % 631,3
Käyttökate 50,7 42,1 20,3 % 168,4
- osuus liikevaihdosta, % 32,0 % 28,9 %
26,7 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 50,7 42,1 20,3 % 174,9
- osuus liikevaihdosta, % 32,0 % 28,9 %
27,7 %
Liiketulos 26,6 19,7 35,4 % 74,6
- osuus liikevaihdosta, % 16,8 % 13,5 %
11,8 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 26,6 19,7 35,4 % 81,1
- osuus liikevaihdosta, % 16,8 % 13,5 %
12,8 %
*Konsernin tunnusluvut
Yritysliiketoiminta

Tammi–maaliskuu 2017

Yritysliiketoiminnan liikevaihto laski hieman ja oli 54,8 miljoonaa euroa (56,4). Käyttökate laski 15,2 miljoonaan euroon (18,0) eli 27,8 prosenttiin (31,9) liikevaihdosta. Katsauskauden käyttökatetta heikensi pääosin laskenut palveluliikevaihto sekä lisäksi hintamuutokset masto- ja laitepaikkavuokrissa. Vertailukauden käyttökatetta paransi toimitiloihin liittyvien varausten purku. Liiketulos laski 2,2 miljoonaan euroon (5,5), mikä oli 4,1 prosenttia (9,7) liikevaihdosta. Käyttökatteen ja liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä ei ollut katsaus- eikä vertailukaudella. Yritysliiketoimintaan kohdistui 13,0 miljoonan euron (12,5) poistot.

Lapin yliopisto valitsi DNA:n mobiilipalvelujensa toimittajaksi. DNA:n ja Lapin yliopiston sopimus kattaa matkaviestinnän puhe- ja tiedonsiirtoyhteydet Lapin yliopiston sadoille käyttäjille.

Energiatuotannon moniosaaja EPV Energia valitsi DNA:n verkko- ja tietoturvapalveluidensa kokonaistoimittajaksi. DNA:n toimittama kokonaisuus on toteutettu yhdessä Nixu Oyj:n kanssa ja se muodostaa yhtenäisen verkko- ja tietoturvakokonaisuuden, joka valmistaa EPV:tä EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen. DNA:n, Nixun ja EPV Energian yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2019 lopulle, ja sen arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa.

DNA teki jatkosopimuksen LähiTapiolan kanssa datapalvelujen toimittamisesta vuoden 2021 loppuun saakka. Sopimusuusinnan kokonaisarvo on noin 3,2 miljoonaa euroa.

Yritysliiketoiminta


Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto 54,8 56,4 -2,7 % 227,5
Käyttökate 15,2 18,0 -15,2 % 67,9
- osuus liikevaihdosta, % 27,8 % 31,9 %
29,8 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 15,2 18,0 -15,2 % 72,2
- osuus liikevaihdosta, % 27,8 % 31,9 %
31,7 %
Liiketulos 2,2 5,5 -59,2 % 16,7
- osuus liikevaihdosta, % 4,1 % 9,7 %
7,3 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 2,2 5,5 -59,2 % 21,0
- osuus liikevaihdosta, % 4,1 % 9,7 %
9,2 %

*Konsernin tunnusluvut.