Johtaminen ja hallinto

Johto

DNA Oyj:n linjaorganisaation muodostavat kuluttaja- ja yritysliiketoimintayksiköt, tekniikka- ja tietohallintoyksiköt sekä tukifunktiot.

DNA:n johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Jukka Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen, yritysliiketoiminnan johtaja Hannu Rokka, tekninen johtaja Tommy Olenius, henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, lakiasiainjohtaja Asta Rantanen, strategiajohtaja Christoffer von Schantz ja tietohallintojohtaja Janne Aalto.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2017

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 7.4.2017.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults ja Kirsi Sormunen. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Heikki Mäkijärvi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin 1 050 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksista. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokouspalkkioksi vahvistettiin valiokuntien puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä osakeannista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa DNA:n internet-sivuilla osoitteessa www.dna.fi/yhtiökokous.