Investoinnit

Tammi–maaliskuu 2017

Investoinnit olivat 21,2 miljoonaa euroa (20,8). Operatiiviset investoinnit laskivat vertailukauteen verrattuna 19,3 prosenttia ja olivat 16,8 miljoonaa euroa (20,8) eli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (10,3).

Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G-verkkojen kapasiteetin lisäyksiin sekä kuitu- ja siirtojärjestelmiin.

DNA:n matkaviestinverkkoon tehtyjen investointien painopiste on siirtynyt uudistamisesta ja peittoalueen kasvattamisesta kapasiteetin kasvattamiseen. Operatiivisten investointien odotetaan jäävän tulevina vuosina edellisvuosia pienemmiksi.

Investoinnit


Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Kuluttajaliiketoiminta 14,4 12,6 14,4 % 90,9
Yritysliiketoiminta 5,8 6,9 -15,9 % 45,8
Kohdistamattomat 1,0 1,3 -26,0 % 6,9
Investoinnit yhteensä 21,2 20,8 1,8 % 143,6

Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä. Kohdistamattomat investoinnit koostuvat edustajapalkkioista.


Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Operatiiviset investoinnit 16,8 20,8 -19,3 % 136,9
Toimilupainvestoinnit 4,4 0,0 - 6,7
Investoinnit yhteensä 21,2 20,8 1,8 % 143,6

Operatiiviset investoinnit ovat investoinnit vähennettynä toimiluvasta raportointikaudella maksettavalla määrällä.