Henkilöstö

DNA-konsernin palveluksessa oli maaliskuun 2017 lopussa 1 684 henkilöä (1 683), joista naisia oli 673 (682) ja miehiä 1 011 (1 001).

Palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat ensimmäisellä neljänneksellä 28,2 miljoonaa euroa (27,6).

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain31.3.2017 31.3.2016 Muutos, % 31.12.2016
Kuluttajaliiketoiminta 1 002 1 020 -1,8 % 1 012
Yritysliiketoiminta 682 663 2,9 % 656
Henkilöstö yhteensä 1 684 1 683 0,1 % 1 668