DNA:n taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu
  • käyttökateprosentti vähintään 30 prosenttia
  • operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta
  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0