DNA:n vuosi käynnistyi vahvasti – liikevaihto ja liiketulos kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä

 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi–maaliskuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 213,4 miljoonaa euroa (202,0).
 • Käyttökate kasvoi 9,7 prosenttia 65,9 miljoonaan euroon (60,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,9 prosenttia (29,8).
 • Liiketulos kasvoi 14,9 prosenttia 28,9 miljoonaan euroon (25,1). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,5 prosenttia (12,4). 
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 3,8 prosenttia 2 732 000 liittymään (2 632 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,8 euroa (16,4).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 21,0 prosenttia (13,6).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi hieman ja oli neljänneksen lopussa 1 120 000 liittymää
  (1 112 000).

DNA:n vuoden 2017 näkymät ennallaan

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä. 

Keskeiset tunnusluvutLuvut ovat tilintarkastamattomia.


Milj. € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-% 1-12/2016
Liikevaihto 213,4 202,0 5,7 % 858,9
Käyttökate 65,9 60,1 9,7 % 236,3
- osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 29,8 %
27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 65,9 60,1 9,7 % 247,1
- osuus liikevaihdosta, % 30,9 % 29,8 %
28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 37,1 35,0
145,0
Liiketulos 28,9 25,1 14,9 % 91,2
- osuus liikevaihdosta, % 13,5 % 12,4 %
10,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 28,9 25,1 14,9 % 102,1
- osuus liikevaihdosta, % 13,5 % 12,4 %
11,9 %
Tulos ennen veroja 26,6 22,7 17,2 % 81,7
Tilikauden tulos 21,2 18,2 16,7 % 65,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 10,7
9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 14,1
11,6
Investoinnit 21,2 20,8 1,8 % 143,6
Rahavirta investointien jälkeen 10,3 29,1
83,5
Nettovelka 314,3 383,4
321,7
Nettovelka/käyttökate 1,19 1,59
1,36
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,6 76,2
53,9
Omavaraisuusaste, % 45,3 42,6
48,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,14
0,51
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,14
0,51
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 684 1 683
1 668

* Konsernin tunnusluvut


 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi vuonna 2017:

 • Puolivuotiskatsaus 18.7.2017 klo 8.30
 • Tammi–syyskuun osavuosikatsaus 20.10.2017 klo 8.30


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi