DNA:n kannattavuus parani vuoden 2016 aikana merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 225,2 miljoonaa euroa (213,9).
 • Käyttökate laski 5,4 prosenttia 51,3 miljoonaan euroon (54,2). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 22,8 prosenttia (25,3).
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 6,1 prosenttia ja oli 57,5 miljoonaa euroa (54,2).
 • Liiketulos laski 24,8 prosenttia 14,5 miljoonaan euroon (19,3). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta laski ja oli 6,4 prosenttia (9,0).
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 20,8 miljoonaa euroa (19,3).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,5 euroa (17,0).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 17,8 prosenttia (15,9).

Tammi–joulukuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 858,9 miljoonaa euroa (828,8).
 • Käyttökate kasvoi 3,8 prosenttia 236,3 miljoonaan euroon (227,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 27,5 prosenttia (27,5).
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 247,1 miljoonaa euroa (226,7).
 • Liiketulos kasvoi 24,8 prosenttia 91,2 miljoonaan euroon (73,1). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 10,6 prosenttia (8,8).
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 41,7 prosenttia ja oli 102,1 miljoonaa euroa (72,0).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,6 prosenttia 2 742 000 liittymään (2 621 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,1 euroa (17,0).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,1 prosenttia (16,0).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) laski hieman ja oli viimeisen neljänneksen lopussa 1 113 000 liittymää (1 120 000).

DNA:n vuoden 2017 näkymät

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.


Keskeiset tunnusluvutLuvut ovat tilintarkastamattomia.
Milj. € 10-12/2016 10-12/2015 Muutos-% 1-12/2016 1–12/2015 Muutos-%
Liikevaihto 225,2 213,9 5,2 % 858,9 828,8 3,6 %
Käyttökate 51,3 54,2 -5,4 % 236,3 227,7 3,8 %
- osuus liikevaihdosta, % 22,8 % 25,3 %
27,5 % 27,5 %

Vertailukelpoinen käyttökate* 57,5 54,2 6,1 % 247,1 226,7 9,0 %
- osuus liikevaihdosta, % 25,5 % 25,3 %
28,8 % 27,3 %

Poistot ja arvonalentumiset 36,7 34,9
145,0 154,6

Liiketulos 14,5 19,3 -24,8 % 91,2 73,1 24,8 %
- osuus liikevaihdosta, % 6,4 % 9,0 %
10,6 % 8,8 %

Vertailukelpoinen liiketulos* 20,8 19,3 7,6 % 102,1 72,0 41,7 %
- osuus liikevaihdosta, % 9,2 % 9,0 %
11,9 % 8,7 %

Tulos ennen veroja 12,2 16,7 -27,2 % 81,7 61,6 32,6 %
Tilikauden tulos 9,6 14,0 -31,1 % 65,2 50,0 30,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,1 8,2
9,6 7,6

Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,8 10,8
11,6 9,7

Investoinnit 58,7 70,9 -17,2 % 143,6 154,7 -7,2 %
Rahavirta investointien jälkeen 3,8 18,1
83,5 97,3

Vapaa kassavirta omalle pääomalle - -
92,6 101,5

Nettovelka - -
321,7 412,3 -22,0 %
Nettovelka/käyttökate 1,57 1,90
1,36 1,81

Nettovelkaantumisaste (gearing), % - -
53,9 78,5

Omavaraisuusaste, % - -
48,4 44,1

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,07 0,11
0,51 0,39

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,07 0,11
0,51 0,39

Henkilöstön määrä kauden lopussa - -
1 668 1 672 -0,2 %

* Konsernin tunnusluvut

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi ja tapahtumat vuonna 2017:

 • Vuoden 2017 tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 21.4.2017
 • Puolivuotiskatsaus 18.7.2017 
 • Tammi–syyskuun osavuosikatsaus 20.10.2017
 • DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 22.3.2017