DNA:n kannattavuus parantunut merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Heinä–syyskuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 221,5 miljoonaa euroa (206,3).
 • Käyttökate kasvoi 5,3 prosenttia 66,4 miljoonaan euroon (63,0). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,0 prosenttia (30,5).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 70,9 miljoonaa euroa (63,0).
 • Liiketulos kasvoi 15,4 prosenttia 29,3 miljoonaan euroon (25,4). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,2 prosenttia (12,3).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 33,9 miljoonaa euroa (25,4).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,7 euroa (17,2).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 17,8 prosenttia (16,1).

Tammi–syyskuu 2016

 •  Liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 633,7 miljoonaa euroa (614,9).
 • Käyttökate kasvoi 6,6 prosenttia 185,0 miljoonaan euroon (173,5). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 29,2 prosenttia (28,2).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 189,6 miljoonaa euroa (172,5).
 • Liiketulos kasvoi 42,6 prosenttia 76,7 miljoonaan euroon (53,8). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 12,1 prosenttia (8,8).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 81,3 miljoonaa euroa (52,7).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 5,9 prosenttia 2 731 000 liittymään (2 580 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,0 euroa (17,1).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,5 prosenttia (16,0).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) säilyi vertailukauden tasolla ja oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 1 115 000 liittymää (1 111 000).

DNA:n vuoden 2016 näkymät muuttuneet

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

Toisella neljänneksellä liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja liiketuloksen arvioitiin kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän hyvänä.


Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Milj. € 7-9/2016 7-9/2015 Muutos-% 1-9/2016 1-9/2015 Muutos-% 1–12/2015
Liikevaihto 221,5 206,3 7,4 % 633,7 614,9 3,1 % 828,8
Käyttökate 66,4 63,0 5,3 % 185,0 173,5 6,6 % 227,7
- osuus liikevaihdosta, % 30,0 % 30,5 %
29,2 % 28,2 %
27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 70,9 63,0 12,5 % 189,6 172,5 9,9 % 226,7
- osuus liikevaihdosta, % 32,0 % 30,5 %
29,9 % 28,1 %
27,3 %
Poistot ja arvonalentumiset -37,0 -37,6
-108,3 -119,7
154,6
Liiketulos 29,3 25,4 15,4 % 76,7 53,8 42,6 % 73,1
- osuus liikevaihdosta, % 13,2 % 12,3 %
12,1 % 8,8 %
8,8 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 33,9 25,4 33,4 % 81,3 52,7 54,1 % 72,0
- osuus liikevaihdosta, % 15,3 % 12,3 %
12,8 % 8,6 %
8,7 %
Tulos ennen veroja 26,9 22,4 20,0 % 69,5 44,9 54,9 % 61,6
Tilikauden tulos 21,5 17,9 20,0 % 55,6 36,1 54,1 % 50,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,4 10,7
10,7 7,5
7,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,2 14,3
13,9 9,5
9,7
Investoinnit 30,3 32,5 -6,8 % 84,9 83,7 1,4 % 154,7
Rahavirta investointien jälkeen 39,4 16,1
79,7 79,2
97,3
Korollinen nettovelka, milj. e 373,1 430,7 -13,4 % 373,1 430,7 -13,4 % 412,3
Korollinen nettovelka/käyttökate 1,41 1,71
1,51 1,86
1,81
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 69,0 84,3
69,0 84,3
78,5
Omavaraisuusaste, % 45,8 44,2
45,8 44,2
44,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 2,54 2,11
6,55 4,25
5,90
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 2,54 2,11
6,55 4,25
5,90
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 669 1 691 -1,3 % 1 669 1 691 -1,3 % 1 672

* Konsernin tunnusluvut

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi