DNA:lla vahva ensimmäinen vuosipuolisko – kannattavuus parani edelleen

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Huhti–kesäkuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja oli 210,2 miljoonaa euroa (207,7).
 • Käyttökate kasvoi 6,2 prosenttia 58,6 miljoonaan euroon (55,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 27,9 prosenttia (26,5).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 58,6 miljoonaa euroa (54,1).
 • Liiketulos kasvoi 59,3 prosenttia 22,3 miljoonaan euroon (14,0). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 10,6 prosenttia (6,7).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 22,3 miljoonaa euroa (12,9).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,8 euroa (17,2).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,0 prosenttia (14,6).

Tammi–kesäkuu 2016

 • Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 412,2 miljoonaa euroa (408,5).
 • Käyttökate kasvoi 7,4 prosenttia 118,7 miljoonaan euroon (110,5). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 28,8 prosenttia (27,0).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 118,7 miljoonaa euroa (109,4).
 • Liiketulos kasvoi 67,0 prosenttia 47,4 miljoonaan euroon (28,4). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 11,5 prosenttia (7,0).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 47,4 miljoonaa euroa (27,3).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,8 prosenttia 2 668 000 liittymään (2 547 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,6 euroa (17,0).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 14,3 prosenttia (16,0).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) säilyi vertailukauden tasolla ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 1 111 000 liittymää (1 109 000).

DNA:n vuoden 2016 näkymät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.


Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Milj. € 4-6/2016 4-6/2015 Muutos-% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos-% 1–12/2015
Liikevaihto 210,2 207,7 1,2 % 412,2 408,5 0,9 % 828,8
Käyttökate 58,6 55,1 6,2 % 118,7 110,5 7,4 % 227,7
- osuus liikevaihdosta, % 27,9 % 26,5 %
28,8 % 27,0 %
27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 58,6 54,1 8,3 % 118,7 109,4 8,4 % 226,7
- osuus liikevaihdosta, % 27,9 % 26,0 %
28,8 % 26,8 %
27,3 %
Poistot ja arvonalentumiset -36,3 -41,1
-71,3 -82,1
154,6
Liiketulos 22,3 14,0 59,3 % 47,4 28,4 67,0 % 73,1
- osuus liikevaihdosta, % 10,6 % 6,7 %
11,5 % 7,0 %
8,8 %
Vertailukelpoinen liiketulos* 22,3 12,9 72,3 % 47,4 27,3 73,4 % 72,0
- osuus liikevaihdosta, % 10,6 % 6,2 %
11,5 % 6,7 %
8,7 %
Tulos ennen veroja 19,9 11,1 79,6 % 42,6 22,4 89,8 % 61,6
Tilikauden tulos 15,9 9,0 75,3 % 34,0 18,1 87,8 % 50,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,6 6,0
10,0 5,9
7,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,4 7,4
13,0 7,3
9,7
Investoinnit 33,8 35,5 -4,8 % 54,6 51,3 6,4 % 154,7
Rahavirta investointien jälkeen 11,2 25,6
40,3 63,1
97,3
Korollinen nettovelka, milj. e 412,4 446,7 -7,7 % 412,4 446,7 -7,7 % 412,3
Korollinen nettovelka/käyttökate 1,8 2,0
1,7 2,0
1,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 79,5 90,7
79,5 90,7
78,5
Omavaraisuusaste, % 44,9 42,5
44,9 42,5
44,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 1,9 1,1
4,0 2,1
5,9
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 702 1 739 -2,1 % 1 702 1 739 -2,1 % 1 672

* Konsernin tunnusluvut

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi