DNA:lla vahva ensimmäinen neljännes – liikevoitto kasvoi merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tammi–maaliskuu 2016

  • Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 202,0 miljoonaa euroa (200,8).
  • Käyttökate kasvoi 8,6 prosenttia 60,1 miljoonaan euroon (55,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 29,8 prosenttia (27,6).
  • Liikevoitto kasvoi 74,4 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon (14,4). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 12,4 prosenttia (7,2).
  • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,6 prosenttia 2 632 000 liittymään (2 516 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,4 euroa (16,9).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 13,6 prosenttia (17,4).
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) säilyi vertailukauden tasolla ja oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 1 112 000 liittymää (1 111 000).

DNA:n vuoden 2016 näkymät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.


Keskeiset tunnusluvut


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 1-3/2016 1-3/2015 Muutos-% 1–12/2015
Liikevaihto 202,0 200,8 0,6 % 828,8
Käyttökate 60,1 55,4 8,6 % 227,7
- osuus liikevaihdosta, % 29,8 % 27,6 %
27,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate* 60,1 55,4 8,6 % 226,7
- osuus liikevaihdosta, % 29,8 % 27,6 %
27,3 %
Poistot ja arvonalentumiset -35,0 -40,9
154,6
Liikevoitto 25,1 14,4 74,4 % 73,1
- osuus liikevaihdosta, % 12,4 % 7,2 %
8,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto* 25,1 14,4 74,4 % 72,0
- osuus liikevaihdosta, % 12,4 % 7,2 %
8,7 %
Tulos ennen veroja 22,7 11,4 99,7 % 61,6
Tilikauden tulos 18,2 9,1 100,1 % 50,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,7 6,0
7,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,1 7,4
9,7
Investoinnit 20,8 15,6 33,3 % 154,7
Rahavirta investointien jälkeen 29,1 37,4
97,3
Korollinen nettovelka, milj. e 383,4 442,2 -13,3 % 412,3
Korollinen nettovelka/käyttökate 1,6 2,0
1,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 76,2 91,5
78,5
Omavaraisuusaste, % 42,6 40,9
44,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 2,1 1,1
5,9
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 683 1 740 -3,3 % 1 672

* Liite 1

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi