Asemamme vahvistui kilpaillussa markkinassa

DNA:n vuosi 2015 sujui menestyksekkäästi huolimatta Suomen heikosta taloustilanteesta ja kovasta kilpailusta. Erityisesti kannattavuutemme parani merkittävästi ja liikevoittomme oli DNA:n historian paras. Vaikka liikevaihtomme jäi edellisen vuoden tasolle, voimme olla tyytyväisiä palveluliikevaihdon ja asiakasmäärän kasvuun. Asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti ja asiakasuskollisuus parani. Henkilöstön tyytyväisyys saavutti ennätyskorkean tason, mikä luo erinomaisen pohjan tulevaisuudelle. Uudistettu brändimme lanseerattiin onnistuneesti: DNA on tutkimusten mukaan vetovoimaltaan entistäkin houkuttelevampi.

Kannattavuutemme kehittyi suotuisasti

Käyttökatteemme kasvoi 12,6 prosenttia 227,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto lähes kolminkertaistui vuoteen 2014 verrattuna. Kannattavuuden parantumiseen vaikuttivat kasvanut palveluliikevaihto sekä toiminnan tehostuminen. Yhdysliikennetuotot ja päätelaiteliikevaihto laskivat vuoteen 2014 verrattuna, mutta toisaalta palveluliikevaihtomme kasvoi TDC:n Suomen toimintojen oston ja matkaviestinpalveluiden myynnin ansiosta. Investoinnit olivat edelleen vuonna 2015 suunnitellusti korkealla tasolla. Liittymämäärät jatkoivat kasvuaan erityisesti laajakaistapalveluiden hyvän kysynnän siivittämänä niin matkaviestinverkossa kuin kiinteässä verkossakin.

Asiakas on ykkönen

Tinkimätön työmme asiakaskokemuksen jatkuvassa kehittämisessä toi jälleen hyviä tuloksia. Vuoden 2015 EPSI Rating -tutkimuksessa DNA oli jälleen ykkönen kaikissa mitatuissa yrityspalvelukategorioissa sekä myös kuluttajien liikkuvan laajakaistan kategoriassa. Keskityimme kehittämään erityisesti asiakaspalveluamme, mikä näkyikin asiakastyytyväisyyden parantumisena. Strategiamme mukaisesti jatkamme asiakaskokemuksen kehittämistä ja tavoitteenamme on entistäkin tyytyväisemmät asiakkaat. 


Laajensimme 4G LTE -verkkojamme vauhdilla

Investoimme jälleen merkittävästi 4G-verkkojemme laajentamiseen ja vuoden lopussa saavutimme 93 prosentin väestöpeiton. Mobiilidatan määrä kokonaisuudessaan kaksinkertaistui jälleen ja 4G-verkoissa datamäärä kolminkertaistui. Suomen Yhteisverkon keväällä 2015 aloittama verkonrakennus eteni suunnitellusti, ja vuoden loppuun mennessä lähes koko Pohjois-Suomen 4G-verkko valmistui aikataulussa. Voimakkaasta 4G-volyymin kasvusta huolimatta mobiilidatapalvelumme laatu on pysynyt hyvällä tasolla. Useissa vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa DNA:n 4G-verkko oli nopein lähes kaikissa Suomen suurimmista kaupungeista.

DNA TV vastaa kuluttajien muuttuneisiin viihdepalveluiden käyttötapoihin

Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla lanseerasimme monikanavaisen DNA TV -palvelun, joka mahdollistaa TV-sisältöjen katsomisen kaapeliverkossa, antenniverkossa sekä kiinteässä ja liikkuvassa laajakaistaverkossa. Palvelu on osoittautunut menestykseksi, mikä on vaikuttanut myönteisesti myös laajakaistapalveluiden kysyntään ja lisännyt asiakasuskollisuutta. Samaan aikaan olemme nähneet vahvaa kasvua 4G-pohjaisissa palveluissa.

DNA:n uusi vahva yritysliiketoiminta 

Vuoden 2015 aikana DNA:n uudistettu yritysliiketoiminta pääsi onnistuneesti täyteen vauhtiinsa. Yritysliiketoimintamme liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia vuodesta 2014. Onnistuimme kasvattamaan sekä asiakas- että liittymämääriä tiukasta kilpailusta huolimatta ja osoitimme kilpailukykymme kasvaneen myös kansainvälisissä yritysverkkoratkaisuissa. Teollisen internetin ratkaisut kiinnostavat yrityksiä yhä enemmän. Kehitimmekin vuoden aikana vahvasti omaa teollisen internetin konseptiamme ja liittymätarjontaamme.

Vastuullisuusstrategiamme uudistui

Uudistimme yritysvastuustrategiaamme vuoden 2015 aikana. Toimme sen entistäkin lähemmäksi liiketoimintaa ja nostimme vastuumme asiakkaista strategian keskiöön. Ilmastonmuutos näkyy ympärillämme yhä selvemmin, minkä vuoksi siirryimme vuoden 2015 aikana käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä.

Myönteisin näkymin uuteen vuoteen

Kokonaisuudessaan onnistuimme hyvin strategisissa tavoitteissamme vuonna 2015: asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus kehittyivät myönteisesti; Great Place to Work -tutkimuksessa saamamme palaute kertoi ennätyksellisen korkeasta työtyytyväisyydestä; kannattavuutemme parani merkittävästi ja onnistuimme kasvattamaan palveluliikevaihtoamme sekä asiakasmääriämme. Vuosi 2016 käynnistyy siis myönteisissä näkymissä. Odotamme liikevaihtomme säilyvän edellisvuoden tasolla sekä liikevoittomme kasvavan merkittävästi.

Jukka Leinonen