Liikkuva työ ja teollisen internetin mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä

Liikkuva ja monimuotoinen työ ja teollisen internetin mahdollisuudet kiinnostivat yrityksiä yhä enemmän. Lisäksi yritykset jatkavat pilvipalvelujen käyttöönottoa ja siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi. Taloudellinen epävarmuus vaikutti vuonna 2015 yritysasiakkaiden investointeihin. 

Mutkaton työ

Mutkaton työ tarkoittaa älykkäiden päätelaitteiden, nopeiden verkkojen, innovatiivisten pilvipalvelujen ja tietoturvan muodostamaa kokonaisuutta, joka mahdollistaa monipuolisemman ja tehokkaamman työnteon. DNA:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että tulevaisuudessa työntekijöiden ei tarvitse tulla työpaikalleen tehdäkseen työtään. DNA on asiantunteva palvelukumppani mutkattoman työn maailmassa. DNA elää oppiensa mukaisesti ja mahdollistaa mutkattoman työn myös omassa organisaatiossaan. Lue lisää >> 

 

DNA:n tavoitteena on kehittyä digitaalisen liiketoiminnan mahdollistajaksi ja kasvattaa palvelukykyä monen eri toimittajan ympäristöistä koostuvien asiakasverkkojen hallinnassa ja valvonnassa sekä tietoturvassa. Vuonna 2015 organisaatiot hakivat taloudellisen tilanteen vuoksi kustannussäästöjä, mutta samalla yrityksillä on kasvava tarve uusille liiketoiminnan tuottavuutta parantaville ICT-ratkaisuille, joita myös DNA tarjoaa.

Niin kuluttajien kuin yritysten ICT-palveluiden käyttö on muuttunut. Uudenlaisen liikkuvan, verkottuneen ja ajasta sekä paikasta riippumattoman työn tekeminen näkyy yhä selvemmin yritysten verkkoratkaisuissa ja tietoliikennepalveluissa.

Pilvipalvelut yleistyneet huomattavasti

Pilvipalveluiden yleistyminen on ollut erittäin nopeaa markkinan kasvaessa maailmanlaajuisesti yli 20 prosentin vuosivauhtia. Suurin osa kasvusta tulee tutkimusten mukaan nimenomaan pienyrityssegmentin siirtymisestä pilveen. Vielä 2010 yrityksillä ja kuluttajilla oli käytössä vain muutamia pilvipalveluita. Nykyään suurella osalla yrityksistä on käytössä jo vähintään neljä pilvipalvelua: sähköposti, tiedostojako, ryhmätyöalusta sekä video- ja pikaviestintäpalvelu.

Pilvipalvelumarkkina on globaali. Globaaleilla markkinoilla pärjäävät harvat teleoperaattorien itse kehittämät tuotteet ja pilvipalvelumarkkinasta hyödytään enemmän, kun itsenäisen tuotekehityksen sijaan tarjotaan asiakkaille globaaleja, johtavia pilvipalveluja. Valinnanvaraa ollessa loputtomasti pilvipalveluiden markkinapaikat tuovat helpotusta sopivan palvelun löytymiseen.


Teollinen internet – IoT – operaattoreiden mahdollisuuksien listalla

Älykäs kodin valvonta, sensorit & energian optimointi
Älykäs yhteiskunta, infrastruktuurin ohjaus, valvonta
Teollinen internet, etäohjaus, huolto & prosessien optimointi
Puettavat laitteet, älykellot, navigaattorit, viihde
Terveys, ennakoiva terveydenhoito, etäterveydenhoito
Älykkäät autot, etähuolto, viihde, itseajo, turvajärjestelmä
Logistiikka, optimointi, seuranta, analysointi, itseajo
Robotiikka, autonomisesti toimivat koneet
 

Teollinen internet on osa uutta digitalisaation muutosaaltoa, jonka ytimessä ovat yhä älykkäämmät, verkkoon kytketyt tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat ajantasaista tietoa niiden tilasta ja ominaisuuksista. Teollisen internetin ansiosta voidaan reaaliajassa seurata ja optimoida asiakkaille toimitettuja tuotteita ja palveluita.

Teollinen internet on yritysten näkökulma verkkoon kytkettyihin älykkäisiin tuotteisiin ja palveluihin. Esineiden ja asioiden internet (IoT) on kuluttajien näkökulma tuotteiden ja palveluiden digitalisoitumiseen. Kun yritysten sisäiset liiketoimintaprosessit ja myytävät tuotteet sekä palvelut kytketään verkkoon, datan merkitys liiketoiminnalle korostuu entisestään ja syntyy uusia datapohjaisia, älykkäämpiä palveluinnovaatioita.

Palveluilla voidaan edistää esimerkiksi ihmisten terveyttä, säästää energiaa asunnon lämmityksessä ja optimoida huoltoprosesseja.

Älykkäät verkkoon kytketyt tuotteet ja palvelut edellyttävät yrityksiltä täysin uudenlaisen, monikerroksisen ns. teknologiapinon (technology stack) rakentamista. Infrastruktuuri koostuu monisäikeisistä ohjelmistoista, sovelluksista, verkostoista, laitteista, tuotepilvestä, alustoista, toimintaa säätelevistä säännöistä sekä muista vastaavista.

DNA mahdollistaa IoT-palveluiden liittämisen turvallisesti tietoverkkoon ja sitä kautta maailmalle. Operaattori on yhä merkittävämpi kumppani ekosysteemissä, sillä IoT-ratkaisut ovat usein jo syntyessään globaaleja. Teollisen internetin uudet toteutukset näkyivät vuonna 2015 esimerkiksi DNA:n M2M-liittymäkannan (machine to machine) kasvuna.

Esimerkiksi DNA Pilvikytkentä takaa yritysasiakkaille laadukkaan ja turvallisen yhteyden Microsoftin ja Amazonin pilvipalveluihin. Palvelun avulla asiakkaalla on mahdollisuus rakentaa nopeasti ja luotettavasti erilaisia pilvipalveluita muuttuviin tarpeisiin. DNA Pilvikytkentä nivoutuu vahvasti DNA:n IoT-strategiaan ja laajemmin pilvipalveluiden tarjoamaan.

Valorin näkemyksen mukaan sensoreiden lisääminen autojen, koneiden ja rakenteiden automaattisen tilan ja kunnon valvontaan sekä ihmisten terveystietojen seurantaan kasvattavat M2M-liittymien markkinan vuoteen 2020 mennessä moninkertaiseksi. Tämä näkyy operaattoreille erityisesti mobiilidatan käytön kasvuna.

Yritysliiketoiminnan toimintaympäristön näkymät vuodelle 2016

Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten kysynnässä, erityisesti yhdentyvän viestinnän palveluissa sekä langattomissa tietoliikennepalveluissa. Tämä näkyy mobiilidatan merkityksen kasvuna suhteessa muihin viestintäpalveluihin. Yritykset jatkavat pilvipalvelujen käyttöönottoa ja siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi. Pilvessä toimivat sovellukset tarvitsevat luotettavia datayhteyksiä, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää.

Teollinen internet on osa uutta yrityksissä tapahtuvaa digitalisaation muutosaaltoa. M2M-liittymämäärät jatkavatkin kasvuaan. Yritysten asiakasverkkopalveluiden, kuten nopeiden internet-liittymien ja tietoturvan, kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Yritysten liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun ICT-infrastruktuurin merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Tietoliikennemarkkinan kokonaisarvon ennustetaan laskevan hieman vuonna 2016.


Yritysliiketoiminta

  • Markkinatilanne jatkui taloudellisen tilanteen takia varovaisena
  • Liikkuva ja monimuotoinen työ sekä teollisen internetin mahdollisuudet kiinnostivat yrityksiä yhä enemmän
  • Yritykset jatkavat pilvipalvelujen käyttöönottoa ja siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi
  • Yritysten asiakasverkkopalveluiden, kuten nopeiden internet-liittymien ja tietoturvan, kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan.
 

 

Digitalisaatio ajaa yksityisen ja julkisen sektorin uusiutumista - Vantaan Työterveys näyttää esimerkkiä digitaalisten palveluiden tehosta

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa työterveyspalveluita tarjoava Vantaan Työterveys testaa virtuaalipalveluita työterveyshoitajan terveystarkastuksiin ja sairausvastaanottoihin. Virtuaaliset työterveyspalvelut tuovat selkeitä etuja sekä työnantajalle että yksittäisille henkilöille. Työterveyshoitaja voi esimerkiksi hoitaa työpaikkakäynnit tai työsuojelutoimikunnan kokoukset virtuaalisesti. Lisäksi yksittäisten työntekijöiden elämää virtuaalipalvelu helpottaa esimerkiksi silloin, kun sairastunut voi saada hoito-ohjeet tai poissaoloilmoituksen videon välityksellä.

Suuri osa lääkärikäynneistä on edelleen tehtävä työterveysasemalla, mutta teknologian kehittyminen voi mahdollistaa jatkossa monien lääkäripalvelujenkin hoitamisen virtuaalisena. Esimerkiksi sydämen sykettä voi seurata etäratkaisuilla tai verensokerin voi mitata korvasta matkapuhelimen avulla.