Toimintaympäristön megatrendit

DNA on tunnistanut neljä megatrendiä, jotka vaikuttavat vahvasti koko tietoliikennealaan ja DNA:n liiketoimintaan.

Mobiilidatan kasvu, '000, GB

201020112012201320142015
2G-,3G- ja 4G-liikenne ('000, GB)10 78819 13534 57556 577103 992183 172
 

1. Yhä nopeampien, hyvälaatuisten yhteyksien kysyntä kasvaa kiihtyvää vauhtia – mobiililaajakaistan liikennemäärissä näkyy älypuhelinten ja muiden älylaitteiden määrän kasvu.

Tietoliikennealan viime vuosien merkittävin trendi on mobiilidatan nopea kasvu. Vuoden 2015 lopussa rajoituksettomia mobiililaajakaistaliittymiä oli Suomen väkimäärään suhteutettuna noin 80 prosentilla väestöstä, kun vuonna 2007 niiden osuus oli alle 3 prosenttia. Tiedonsiirtoa on kasvattanut 4G LTE -verkon voimakas laajentuminen, jatkuvaa verkkoyhteyttä käyttävien laitteiden yleistyminen sekä tv- ja musiikkipalveluiden siirtyminen mobiililaitteisiin. Mobiilidataliikenteen kasvu jatkuu voimakkaana vielä useita vuosia käyttäjäkohtaisen datan käytön lisääntyessä. Myös esimerkiksi teollisen internetin toteutukset tulevat lisäämään dataliikenteen määrää entisestään ja tarjoamaan uudenlaisia kasvumahdollisuuksia.

Mobiilidataliikenne kolminkertaistui vuonna 2015 DNA:n 4G-verkossa. Tutkimusyritys tEfficientin mukaan suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa henkilöä kohden, ja suomalaisista vertailluista operaattoreista DNA:n asiakkaat käyttävät kaikista eniten mobiilidataa käyttäjäkohtaisesti.

2. Elämäntyyli muuttuu yhä digitaalisemmaksi, ja asiakkaat haluavat saumatonta asiakaskokemusta, kaikissa kanavissa.

Asiakkaat odottavat palvelua siellä, missä he itse ovat: verkossa 24/7 ja pääsääntöisesti mobiililaitteilla. Kuluttajien hyppely eri digitaalisten ja fyysisten kanavien välillä lisääntyy. Samalla vaatimukset yhdenmukaiselle asiakaskokemukselle eri kanavissa kasvavat. Palveluiden ja tuotteiden kehittyessä ja muuttuessa myös myyntikanavat muuttuvat. Digitaalisten myyntikanavien merkitys kasvaa jatkuvasti.

Asiakaspalvelun pitäminen laadukkaana ja kilpailukykyisenä digitaalisissa kanavissa esimerkiksi kansainvälisiin kilpailijoihin nähden on erittäin keskeistä. DNA kehittää omia palvelukanaviaan jatkuvasti vastatakseen asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.


Älypuhelinpenetraatio DNA:n verkossa, %

2012201320142015
Älypuhelinpenetraatio, %25365261

 

 

3. Palveluiden ja älykkäiden laitteiden kirjo jatkaa vahvaa kasvuaan – globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan.

Verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä on voimakkaassa kasvussa niin kotitalouksissa kuin yrityksissä. Internet-liittymän sisältävien älypuhelinten, tablettien, älytelevisioiden, puettavien laitteiden (wearables) ja jopa älykodinkoneiden yleistyminen lisää päätelaitteiden määrän kasvunopeutta entisestään.

Internetin päällä tarjotaan yhä enemmän helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita digitaalisia palveluita. Loppuasiakaspalvelussa kilpailu laajenee maailmanlaajuiseksi, ja globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan. Tämä tarkoittaa toisaalta lisääntyvää mobiilidatakysyntää, mutta myös haasteita puhe- ja viestiliiketoiminnan kannalta. Kuitenkin internetin yhä suurempi merkitys ihmisten elämässä ja yritysten liiketoiminnassa kasvattaa operaattoreiden liiketoimintamahdollisuuksia.

4. Yrityksissä työn mobilisointi, digitalisointi ja internet of things kehittävät toimintaa joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

Digitalisointi ja mobilisointi jatkuvat yrityksissä kiihtyvään tahtiin. Digitalisaatio ajaa sekä yksityisen että julkisen sektorin uusiutumista.

Kehitystä on edesauttanut muun muassa pilvipalveluiden nopea yleistyminen. Pilvipalvelut siirtävät suuren osan sovelluksista paikasta, ajasta ja laitteesta riippumattomiksi. Ennusteiden mukaan yritykset käyttävät muutaman vuoden kuluttua jo kymmeniä pilvipalveluita eri käyttötarkoituksiin.

Lähivuosien aikana teollinen internet eli IoT* on noussut voimakkaasti telealan tulevaisuuden mahdollisuuksien listalla. Teollinen internet tulee kasvattamaan dataliikenteen määrää entisestään. Lisäksi datan merkitys liiketoiminnalle tulee korostumaan, sillä datan määrän kasvu ja yhä moninaisempien datalähteiden yhdistely mahdollistaa uusien ja älykkäiden palveluinnovaatioiden synnyn.

*IoT:lla tarkoitetaan esineiden ja asioiden internetiä, eli palveluita, jotka mahdollistuvat kun kaikki, mikä kannattaa liittää internetiin, liitetään sinne. Kapeampana terminä M2M tarkoittaa puolestaan koneiden ja laitteiden välistä kommunikaatiota.

Kasvua tulevaisuudessa

Internet-palveluiden kasvu tarjoaa operaattoreille uusia kasvumahdollisuuksia: yhä verkottuneempi elämäntyyli, uudet mobiilit päätelaitteet sovelluksineen, TV- ja kodin viihteen uudet palvelut, mobiilidatan kasvu ja nopeat dataliittymät, pilvipalvelut, uudet viestintämuodot ja koneiden välinen kommunikaatio ovat kaikki liiketoimintaa kasvattavia trendejä. Teleyhtiöiden keskeisin haaste onkin saavuttaa osa kasvusta näillä alueilla.

Haasteet tulevaisuudessa

Tulevaisuuden yhtenä haasteena on kasvun puute perinteisissä liiketoiminnoissa: puhe, viestiliikenne ja laajakaistayhteydet. Näin ollen kustannustehokkuus nousee erääksi tärkeimmistä haasteista tulevaisuuteen katsottaessa; alentuvat perinteisen liiketoiminnan liittymäkohtaiset tuotot johtavat tehostamispaineeseen. Lisäksi kansainvälinen kilpailu vaikuttaa yhä voimakkaammin suomalaisten operaattoreiden toimintakenttään. Kansainväliset toimijat muuttavat palveluiden ansaintamalleja.