Taloudelliset tavoitteet

DNA on määritellyt taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen yhtiö pyrkii vuoden 2016 loppuun mennessä. Taloudelliset tavoitteet koskevat erityisesti rahoitusasemaa kuvaavia tunnuslukuja. Velkaantuneisuuden laskuun pyritään parantamalla kannattavuutta ja kassavirtaa. Lisäksi DNA on määritellyt strategisiksi tavoitteikseen toimialan parhaan taloudellisen kehityksen ja markkinoita nopeamman kasvun. DNA onnistui saavuttamaan vuonna 2015 jo kaksi taloudellisista tavoitteistaan: nettovelkaantumisaste laski alle 85 prosenttiin ja nettovelan suhde käyttökatteeseen oli alle 2,0.

Tavoitteet vuoden 2016 loppuun mennessä:

  Tavoite vuoden 2016 loppuun mennessä  Tunnusluku vuoden 2015 lopussa
Omavaraisuusaste  yli 45 % 44,1 % 
Nettovelkaantumisaste alle 85 %  78,5 % 
Nettovelka/käyttökate alle 2,0  1,81