DNA:n keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2015 strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Brändiuudistus
Huhtikuussa 2015 lanseerattiin DNA:n uudistettu brändi. Myös visuaalista ilmettä uudistettiin tukemaan laajentuneen liiketoiminnan kasvua. Uudistettu brändi tukee paremmin DNA:n nykyistä asemaa monipuolisena yritysten ja yksityisasiakkaiden tietoliikennepalvelujen tarjoajana. Erilliset DNA Kauppa, DNA Welho ja DNA Business -brändit tulivat osaksi uudistunutta DNA-brändiä, ja DNA näkyykin asiakkailleen nyt yhtenäisenä kokonaisuutena kaikissa vuorovaikutuspisteissä.

IT arkkitehtuurin, - järjestelmien ja toimintamallien uudistukset
DNA:n tavoitteena on paras monikanavainen, yhtenäinen asiakaskokemus sekä tehokas ja ketterä tuotteistus. DNA:lla uusitaankin tätä tavoitetta tukevat tietojärjestelmät, analytiikkatyökalut ja toimintamallit. Yhteensä noin 30 IT-projektia käynnistettiin vuoden 2015 aikana, jotka mahdollistavat yhä paremman, reaaliaikaisen ja saumattoman asioinnin DNA:n kanssa sekä DNA:lle tehokkaamman toiminnan. Vuonna 2015 otimme käyttöön esimerkiksi uuden verkkokauppa-alustan sekä reaaliaika-analytiikan ja tiedonhallinnan järjestelmät. Olemme samalla merkittävästi kehittäneet asiakaslähtöisen ketterän kehityksen toimintatapojamme.

Online-palveluita kehitettiin onnistuneesti

DNA voitti toukokuussa 2015 Best B2B Identity project -sarjan European Identity Conference-tapahtumassa. Palkinto jaetaan vuosittain maailman innovatiivisimmalle sähköisen identiteetinhallinnan ratkaisulle eri kategorioissa. DNA:lle palkinto tuli Minun Yritykseni -palvelusta, jonka avulla yritysasiakkaat saavat kaikki tarvitsemansa tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut yhdestä paikasta.

 

DNA:n 4G-verkon laajennus
Vuoden aikana uusia tukiasemia valmistui lähes 3 000 kappaletta, joista noin kaksi kolmasosaa oli 4G-tukiasemia. DNA:n 4G-verkko kattoi vuoden lopulla jo noin 5 miljoonaa suomalaista. Suomen Yhteisverkko Oy vastaa uuden matkaviestinverkon rakennuttamisesta Pohjois- ja Itä-Suomeen 2G-, 3G- ja 4G-teknologioilla. Loppuvuodesta 4G-verkko onkin laajentunut nopeasti myös haja-asutusalueilla tarjoten mahdollisuuden uusiin yhteyksiin noin 160 000:lle Pohjois-Suomen asukkaalle.

Yritysliiketoiminnan kehityshankkeet
DNA osti vuonna 2014 TDC:n Suomen yhtiöt vahvistaakseen asemaansa erityisesti suurasiakkaiden keskuudessa. Vuonna 2015 neljä yhtiötä integroitiin onnistuneesti yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee kaikkia yritysasiakkaita. Keskeiset asiakasmittarit ovat kehittyneet integraation jälkeen pääosin positiivisesti. DNA on voittanut vuonna 2015 useita isoja kilpailutuksia saaden uusia asiakkaita sekä solminut jatkosopimuksia vanhojen asiakkaiden kanssa. DNA toteutti vuonna 2015 myös yhä enemmän suuria kansainvälisiä ratkaisuja asiakasyrityksilleen. Lisäksi DNA kehitti merkittävästi omaa teollisen internetin tarjoamaa ja toteutti yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa useille asiakkailleen teollisen internetin ratkaisuja.

Kuluttajaliiketoiminnan kehityshankkeet
Kuluttajaliiketoiminnassa on keskitytty varmistamaan erittäin kilpailukykyinen laajakaista- ja 4G-tuotteistus sekä sitä tukeva laite- ja palvelutarjooma. Lisäksi on keskitytty DNA:n TV-palveluiden kehittämiseen ja oman asiakaskannan yhä parempaan palvelemiseen. 4G-liittymien jatkuvasti lisääntyvään kysyntään on onnistuttu vastaamaan hyvin. Alkuvuodesta DNA uudisti TV- ja laajakaistatuotteitaan, jotta tarjolla on mahdollisimman laaja ja kattava palvelutaso mahdollisimman monille suomalaisille. Vastauksena kuluttajien muuttuviin viihdepalveluiden käyttötapoihin DNA toi markkinoille DNA TV:n, joka mahdollistaa TV:n katsomisen kaikilla ruuduilla, missä ja milloin vain.

Asiakaspalvelu avainasemassa asiakaskokemuksen kehittämisessä
Asiakaspalvelun ja asiakasprosessien kehittämiseen keskityttiin vuonna 2015 entistä enemmän. Puhelinasiakaspalvelussa henkilöstön määrää lisättiin, ja näin ollen jonotusaikoja onnistuttiin lyhentämään. Asiakastyytyväisyyteen vaikutti positiivisesti myös koulutuksen, asiakaspalveluprosessien ja järjestelmien kehittäminen sekä palveluneuvojien osaamisen laajentaminen. Lisäksi online-palveluita vahvistettiin – tavoitteena on palvella asiakkaita kaikissa kanavissa yhä paremmin. Esimerkiksi sosiaalisen median asiakaspalvelua vahvistettiin ja DNA-tunnus, joka mahdollistaa kirjautumisen yksillä tunnuksilla kaikkiin DNA:n palveluihin, otettiin käyttöön loppuvuodesta.