DNA:n strategian kulmakivenä tyytyväisimmät asiakkaat

DNA:n strategian keskiössä on asiakas, ja keskeisimmäksi strategian toteuttamisen tavoitteeksi on valittu asiakastyytyväisyys. DNA toteutti strategiaansa vuonna 2015 määrätietoisesti. Tulokset ovat hyviä – asiakastyytyväisyyden mittarit ovat kehittyneet positiivisesti ja DNA:n kannattavuus on parantunut. Henkilöstö on erittäin tyytyväinen DNA:han työnantajana ja DNAlaisten työtyytyväisyys parantui vuoden aikana.

 

DNA:n tekemisen keskiössä on asiakas: haluamme erottua erityisesti asiakaskokemuksella. Meille se tarkoittaa sitä, että me DNAlaiset tuotamme saumatonta, läpi asiakkuuden ja palvelun elinkaaren menevää DNA:n arvojen mukaista kokemusta. Pyrimme siihen, että tarjoamamme yhteydet, palvelut ja laitteet ovat aina laadukkaita, reilusti hinnoiteltuja ja mutkattomia käyttää. Keskeistä asiakaskokemuksen kannalta on myös asiakkaiden tarpeiden mukaan päivittyvä tarjooma, mielenkiintoiset palvelukokonaisuudet, ostamisen helppous eri kanavissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden hoito laadukkaasti. Tähtäämme siihen, että asiointi DNA:n kanssa on aina mutkatonta ja laadukasta kaikissa kanavissa ja kohtaamisissa.

Vahvistamme jatkuvasti kilpailukykymme perustaa kehittämällä henkilöstöämme ja prosesseja sekä hyödyntämällä uusimpia tietojärjestelmiä ja analytiikkatyökaluja. Jatkamme myös merkittäviä investointejamme 4G-matkaviestinverkkoihin, valokuitu- ja kaapelilaajakaistaverkkoihin sekä kustannustehokkaaseen maanlaajuiseen TV- ja videopalveluiden jakeluun. Kilpailukykyiset verkot mahdollistavat osaltaan erinomaisen asiakaskokemuksen.

Kesällä ja syksyllä 2015 yli tuhat DNAlaista osallistui Paras duuni -työryhmiin, joissa yhtenä teemana pohdittiin mitä tyytyväisimmät asiakkaat tarkoittaa omassa työssä ja miten kukin pystyy omalla kohdallaan edistämään entistäkin parempia asiakaskokemuksia.

 

Mittaamme strategisilla tavoitteilla edistymistämme kohti visiotamme.
Strategiset tavoitteemme ovat:

1. Tyytyväisimmät asiakkaat eri asiakassegmenteissä
2. Toimialan paras taloudellinen kehitys ja markkinoita nopeampi kasvu
3. Olla erinomainen työpaikka ja kuulua Suomen halutuimpien työnantajien joukkoon

Edistyimme vuonna 2015 merkittävästi kaikkien tavoitteidemme osalta. DNA:n työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio on korkealla tasolla ja parantui huomattavasti edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyys kehittyi lähes kaikilla osa-alueilla positiivisesti. Olemme jo usean vuoden ajan kasvaneet kilpailijoitamme nopeammin niin yritysostojen kuin orgaanisen kasvun ansiosta, ja jo melkein puolet Suomen kotitalouksista ovat jossain tuotekategoriassa DNA:n asiakkaita. Vuonna 2015 liittymäkantamme kasvoi merkittävästi nopeammin kuin kilpailijoillamme. Samalla onnistuimme parantamaan merkittävästi kannattavuuttamme.