DNA:n vuosi 2015 lukuina

 DNA TV:llä
200 000
käyttäjää

 4G-verkossa liikkui
300 %
enemmän
dataa
kuin vuonna 2014

 Kaapeli-tv-asiakkaita
606 000
kappaletta

 95 %
myydyistä puhelimista oli älypuhelimia

 

 

DNA:n 4G-verkko
tavoittaa yli
93 %
suomalaisista 

 DNA:n 4G-verkko toimii
244
kunnassa

 4G LTE-tilaajien määrä kasvoi vuoden aikana
175 %

 Mobiilidatavolyymista välitettiin
LTE-verkon kautta vuoden
lopussa
noin 67 %

 

 

 Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi
12 000
liittymällä

 Matkaviestinliittymäkanta kasvoi
113 000
liittymällä

 Keskimääräinen datanopeus
4G/LTE-verkossa oli noin
6-kertainen
3G-verkkoon verrattuna

 Valokuitukaapelia yhteensä
20 396 km

 

Taloudellinen kehitys vuonna 2015

Kasvu

Liikevaihto ja käyttökate, M€

2011 2012 2013 2014 2015
Liikevaihto 727,5 769,2 765,1 831,5 828,8
Käyttökate 188,4 190,7 189,4 202,2 227,7

 

 • Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon (liikevaihto - tavaramyynti - yhdysliikenne) kasvu. Palveluliikevaihdon myönteiseen kehitykseen vaikuttivat TDC:n Suomen yhtiöiden osto ja laajakaistapalveluiden myynnin hyvä kehitys. 
 • Liikevaihtoon alentavasti vaikuttivat päätelaitteiden ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt myynti sekä yhdysliikennehintojen lasku.
 • Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja
  operatiivisen toiminnan tehostuminen.
 

Liikevaihto, kuluttaja- ja yritysliiketoiminta

20112012201320142015
Kuluttajaliiketoiminta554,0591,2592,1620,4596,3
Yritysliiketoiminta173,5178,0173,0211,2232,5

ARPU ja CHURN

ARPU = matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto
Churn = matkaviestinliittymien vaihtuvuus
2011 2012 2013 2014 2015
ARPU 20,4 19,9 18,2 17,6 17,0
Churn 16,4 15,7 17,1 16,9 16,0
 

Matkaviestinliittymät*, kpl

* puheliittymät ja liikkuva laajakaista
2011 2012 2013 2014 2015
Matkaviestinliittymät 2 285 000 2 428 000 2 450 000 2 505 000 2 618 000

 

 

 

 •  Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 113 000 liittymällä (+4,5 %).
 • 4G-liittymien kysynnän kasvu vaikutti positiivisesti mobiilidataliikevaihtoon vuonna 2015.
 • Matkaviestinverkon liittymämäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa viime vuosina.
 

Kiinteän verkon liittymät, kpl

2011 2012 2013 2014 2015
Laajakaista 299 000 311 000 322 000 415 000 436 000
Kaapeli-tv 602 000 596 000 591 000 593 000 606 000
Puhe 138 000 120 000 103 000 100 000 78 000

 

 

 

 • Kiinteän verkon liittymien määrä on kasvanut lievästi kiinteän verkon puheliittymien vähenemisestä huolimatta.
 • Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 12 000 liittymällä vuoden aikana.
 • Erityisesti kiinteän laajakaistan liittymämäärät kasvoivat (+5,1 %).
 

Investoinnit, M€

2011 2012 2013 2014 2015
Investoinnit 119,5 136,3 128,4 149,6 154,7

Investoinnit liikevaihdosta, %

20112012201320142015
Investoinnit liikevaihdosta, %16,417,716,818,018,7
 

Kannattavuus 

Liikevoitto, milj. €

20112012201320142015
Liikevoitto, milj. €50,856,142,325,673,1

 

 • Liikevoitto kasvoi 185,5 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon.
 • Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 8,8 prosenttia (3,1).
 • Liikevoiton parantumiseen vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostuminen.
 • Vertailukauden liikevoittoa laskivat kertaluonteiset kuluerät. 
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 36,4 prosenttia 72,0 miljoonaan euroon (52,8).
 

Tilikauden tulos, milj. €

20112012201320142015
Tilikauden tulos, milj. €35,836,127,912,450,0

Osakekohtainen tulos ja osinko, €

2011 2012 2013 2014 2015
Tulos/osake 3,73 4,15 3,4 1,5 5,9
Osinko/osake tilivuodelta 3,1 4,13 3,54 3,54 4,72
 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, %

2011 2012 2013 2014 2015
Omavaraisuusaste 62,2 54,0 49,4 41,4 44,1

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

20112012201320142015
Nettovelkaantumisaste, %24,548,862,795,178,5
 

Nettovelka/käyttökate, %

20112012201320142015
Nettovelka/käyttökate0,811,351,722,371,81

 

 

Markkinaosuudet 

Kaapelitelevision ja IPTV:n markkinaosuudet

DNA 36
Elisa 19
Sonera 29
Muut 16

Matkaviestinnän markkinaosuudet

DNA 26
Elisa 39
Sonera 34
Muut 1
 

Kiinteän laajakaistan markkinaosuus

DNA 25
Elisa 31
Sonera 30
Finnet, muut 14

Kiinteän puheen markkinaosuudet

DNA 15
Elisa 39
Sonera 23
Finnet, muut 23
 

Lähde: Viestintävirasto, markkinaosuudet joulukuun 2015 lopussa; kaapelitelevision ja kiinteän puheen markkinaosuudet kesäkuun 2015 lopussa