DNA:lle tärkeät sidosryhmät

DNA keskustelee sidosryhmiensä kanssa aktiivisesti. Laadukkaan asiakaspalvelun lisäksi yhteistyö yritysverkostossa, hyvät suhteet yhteistyökumppaneihin ja yleishyödyllisten toimintojen tukeminen ovat osa DNA:n laajaa sidosryhmävuorovaikutusta.

Vuonna 2014 uudistunut ja laajentunut DNA:n asiakaspaneeli tuo kuuluviin asiakkaan äänen. Netissä toimiva asiakaspaneeli on tärkeä kuluttaja-asiakkaiden vuorovaikutuskanava. Paneelin avulla DNA saa nopeasti tietoa asiakkaidensa mielipiteistä, odotuksista ja arvoista.

Asiakkaiden lisäksi DNA:lle tärkeitä sidosryhmiä ovat henkilöstö, omistajat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit, kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja poliittiset päättäjät, media, rahoitus- ja vakuutusmarkkinat, työmarkkina- ja muut järjestöt sekä kilpailijat.

Läpinäkyvää edunvalvontaa

DNA:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteet perustuvat yhtiön eettisiin ohjeisiin ja arvoihin. Vaikuttamisen tavoitteena on avoin, kahdensuuntainen keskustelu päätöksentekijöiden ja DNA:n välillä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteet perustuvat DNA:n liiketoimintastrategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Vaikuttamisen yhteydessä jaetaan tietoa, minkä tarkoituksena on esittää tasapuolisesti niin asian edut kuin mahdolliset haasteet ja ongelmakohdatkin. Tiedonjakamisessa kunnioitetaan toisen osapuolen, esimerkiksi päättäjän, näkemystä ja myös muiden sidosryhmien näkemyksiä asiasta.

Vuonna 2015 DNA liittyi EU:n avoimuusrekisteriin. Avoimuusrekisterin, eli ns. lobbarirekisterin, tarkoituksena on vastata muun muassa seuraaviin peruskysymyksiin: ketkä harjoittavat edunvalvontaa EU:ssa, mitä etuja valvotaan ja miten paljon varoja edunvalvontaan käytetään. Rekisteriä ylläpitävät yhteistyössä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio.

DNA on jäsen seuraavissa järjestöissä: European Competitive Telecommunications Association ECTA, Groupe Speciale Mobile Association GSMA, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, Palvelualojen työnantajat (Palta) ja Amcham Finland.