DNA tarjoaa ratkaisuja muuttuviin palvelutarpeisiin

Digitaalisessa yhteiskunnassa on jatkuva tiedonsaannin ja -jakamisen tarve. Älykkäillä päätelaitteilla tehdään yhä useammin liikkuvaa työtä, jaetaan kokemuksia sosiaalisessa mediassa sekä hyödynnetään viihdepalveluja. DNA tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita ja pyrkii jatkuvasti tarjoamaan ratkaisuja kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Apua turvapaikanhakijoille

DNA haluaa auttaa laajasti yhteiskunnan avuntarvitsijoita. Monimuotoisuussitoumuksen mukaisesti yhtiö haluaa olla kaikkien ihmisten operaattori - niin suomalaisten kuin muualta tulleiden.

Syksyn 2015 aikana DNA lahjoitti nettiyhteyksiä yli 20:een SPR:n ylläpitämään vastaanottokeskukseen eri puolilla Suomea. Lisäksi DNA lahjoitti lähes 800 prepaid-liittymää turvapaikanhakijoille.

DNA osallistuu myös yrityskummina Startup Refugees -hankkeeseen, joka edistää Suomesta turvapaikan saavien, yrittäjähenkisten ihmisten työllistymisideoita sekä integroitumista yhteiskuntaan. Syksyllä 2015 DNA lahjoitti hankkeelle tabletteja pakolaisten taustojen ja osaamisen kartoittamista varten. Yhteistyö jatkuu vuonna 2016.

Lisätietoja hyväntekeväisyydestä verkkosivuiltamme.

 

Mobiilidatan määrät kasvavat edelleen rajusti

Mobiilidatan liikennemäärät jatkoivat nopeaa kasvuaan vuonna 2015. DNA:n 4G-verkossa liikkui vuoden 2015 lopulla kolminkertainen määrä dataa verrattuna vuoden 2014 loppuun. Tällä hetkellä jo 67 prosenttia kaikesta datasta siirtyy 4G-verkossa.

Mobiilidatan liikennemäärien kasvua vauhdittivat muun muassa verkon suurista nopeuksista hyötyvien video-, kuva- sekä pikaviestipalvelujen lisääntynyt tarjonta ja käyttö. DNA investoi voimakkaasti verkkoinfrastruktuuriin ja mahdollistaa siten nopeat ja kattavat tietoliikenneyhteydet.

DNA:n 4G-verkko tavoittaa vuoden 2016 loppuun mennessä jo 99 prosenttia suomalaisista.

Lisätietoja: Verkkoinfrastruktuuri

Yhteisverkko mahdollistaa nopeat yhteydet syrjäseuduille

DNA:n ja Soneran yhteisverkko on suomalaisittain ainutlaatuinen yhteishanke, joka mahdollistaa nopean 4G-verkon rakentamisen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti harvaan asutuille alueille Pohjois- ja Itä-Suomessa. Operaattoreiden yhdessä toteuttama verkko kattaa noin puolet Suomen pinta-alasta ja sen alueella asuu noin 15 prosenttia väestöstä.

Yhteisverkon rakentaminen alkoi vuonna 2015 Kuusamon alueelta ja eteni nopeasti kohti pohjoista. Verkko valmistui Itä-, Pohjois- ja Länsi-Lapissa sekä suurimmassa osassa Etelä-Lappia. Yhteisverkolla on yli 500 tukiasemaa Pohjois-Suomessa. Itä-Suomessa verkon rakentaminen käynnistyy vuoden 2016 alkupuolella.

DNA ruokkii innovaatioita ja uutta liiketoimintaa

DNA tukee aktiivisesti suomalaisia innovaatioita ja toimii läheisessä yhteistyössä startup-yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on luoda kumppaneiden kanssa kuluttaja- ja yritysasiakkaille ainutlaatuisia käyttäjäkokemuksia ja toimia edelläkävijänä uusien innovaatioiden toimittamisessa. Näin DNA tarjoaa samalla kumppaneilleen mahdollisuuden kasvattaa omaa liiketoimintaansa ja tunnettuuttaan. Lue lisää: Strategia

Uusi työ on tehokasta ja mobiilia

DNA on ollut edelläkävijä työn digitalisoinnin ja mobilisoinnin saralla. Yritykset hakevat älykkäitä ratkaisuja prosessien tehostamiseen muun muassa pilvisovellusten ja etätyöratkaisujen kautta. Esineiden internet asettaa korkeat vaatimukset verkon kapasiteetille ja turvallisuudelle.

Vastuullisena toimijana DNA ottaa huomioon muuttuvan työelämän palvelutarpeet ja kehittää älykkäitä laitteiden väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja ratkaisuja.

Lasten ja nuorten tietoturva

DNA on pitkään ohjannut nuoria internetin ja matkapuhelimen turvalliseen käyttöön. DNA on allekirjoittanut eurooppalaisen puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa varhaisteinien ja lasten matkapuhelinkäytön turvallisuutta.

DNA on myös SOS-Lapsikylä ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. DNA tukee SOS-Lapsikylää rahallisesti ja toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä.