DNA asetti ilmastotavoitteet

Suomalaisena tietoliikennekonsernina DNA haluaa kantaa vastuunsa päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuuden edistämisessä. DNA on vuodesta 2012 laskenut kasvihuonekaasupäästöjään selvittääkseen, millaisia suoria vaikutuksia yhtiön omalla toiminnalla on ilmastonmuutokseen. Tulokset osoittavat, että suurin osa kasvihuonekaasuista on peräisin tuotannosta, eli DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta.

Paljon sähköä kuluttavana toimijana DNA:n sähkönkäytöstä aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavat. Siksi DNA asetti vuonna 2015 liiketoiminnalleen seuraavat ilmastotavoitteet:

  • Huolimatta verkkojemme jatkuvasta laajenemisesta vähennämme kokonaispäästöjämme 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2014 tasolta)
  • Kehitämme radioverkon energiatehokkuutta ja vähennämme radioverkon päästöjä suhteessa datamäärään 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2014 tasolta)

Uusien ilmastotavoitteidensa mukaisesti DNA siirtyi marraskuussa 2015 käyttämään uusiutuvaa energiaa suorassa sähkönhankinnassaan. Uusiutuvan energian myötä DNA:n omasta sähkönkulutuksesta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta 40 prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 13 000 hiilidioksiditonnia vähemmän päästöjä vuodessa. Tämä määrä vastaa noin 2 000 maailman ympäriajoa autolla.

DNA:n ostama uusiutuva energia on alkuperätodistettua ja tuotettu vesivoimalla. Vesivoima on päästötön energiantuotannon muoto ja siksi DNA:lle hyvä vaihtoehto liiketoiminnan ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Uusiutuvan energian tuottamiseen liittyy silti haasteita, kuten myös vesivoimaan. Vesivoimalat voivat estää vaelluskalojen liikkumista joissa. Vaelluskalojen liikkumista pyritään Suomessa parantamaan rakentamalla kalateitä ja kalaportaita valtioneuvoston kalatiestrategian mukaisesti. DNA seuraa tilannetta ja arvioi ostamansa sähkön alkuperää tasaisin väliajoin.

Ilmastoriskit kartoitettu

DNA haluaa toiminnassaan huomioida mahdollisuudet sopeutua jo havaittuihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Siksi DNA on kartoittanut organisaationsa ilmastoriskit. Ilmastoriskikartoituksessa käytiin läpi sääilmiöiden, kuten rankkasateiden ja tulvien, vaikutukset DNA:n liiketoimintaan sekä sääntelyn ja kuluttajatapamuutosten vaikutukset ja mahdollisuudet liiketoiminnalle.

Tuotannon energiatehokkuus

Vuonna 2015 radioverkon tukiasemien modernisointihanke eteni suunnitelmien mukaan. Noin 80 prosenttia vanhoista tukiasemista on jo vaihdettu energiatehokkaampiin malleihin. Projektin arvioidaan valmistuvan vuoteen 2017 mennessä. Uusi järjestelmä mahdollistaa pienemmän määrän laitteita, mikä vähentää energiankulutusta. Myös satoja radioyksiköitä on verkkopäivitysten yhteydessä siirretty tukiasemalaitetiloista ulos mastoihin, jolloin radioyksiköitä ei tarvitse enää jäähdyttää koneellisesti. Näin on saavutettu merkittävää energiansäästöä.

Mobiilidatamäärien kasvu on haaste radioverkon energiatehokkuudelle, sillä jatkuvasti kasvava datansiirto vaatii lisää laitteistoa, mikä puolestaan johtaa energiankulutuksen kasvuun. Toisaalta 4G-verkon myötä suhteellinen datamääräkohtainen energiankulutus pienenee suoritustasoltaan erinomaisesta LTE-tekniikasta johtuen.

Energiatehokkaat toimitilat ja työskentelytavat

DNA:n vuonna 2012 valmistunut pääkonttori, DNA Talo, on rakennettu YIT:n Energianero-konseptin mukaisesti. Rakennuksen energiatehokkuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. DNA Talolle on myönnetty kansainvälinen kultatason LEED-ympäristösertifikaatti, joka edellyttää ekologisia toimintatapoja liittyen energian ja veden kulutukseen sekä rakennuksessa käytettyihin materiaaleihin ja päästöihin.

Loppuvuonna 2015 DNA suoritti lakisääteisen energiakatselmuksen, joka kohdistui yhtiön toimitiloihin ja laitetiloihin. Energiakatselmuksessa tunnistettiin energiatehokkuutta ja energiansäästöä parantavia toimenpiteitä, mutta kaiken kaikkiaan katselmus osoitti DNA-konsernin toimivan jo varsin energiatehokkaasti niin toimitilojen kuin laitetilojen osalta.

DNA on selvittänyt, miten yhtiössä toteutettu mutkattoman työn malli vaikuttaa työmatkaliikkumisen hiilidioksidipäästöihin. Selvityksen mukaan työmatkaliikkumisessa saavutetaan noin 40 prosentin vuosittaiset säästöt, kun henkilöstö tekee töitä esimerkiksi kotoa käsin. DNA:lla on viime vuosina panostettu paljon myös etäkokoustamisen välineisiin, mikä näkyy liikematkustamisen vähenemisessä.