Edistämme digitalisaatiota ja kilpailukykyä Suomessa

Tietoliikenneoperaattorina DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä.

DNA vastaa strategiallaan yhä nopeampien hyvälaatuisten yhteyksien kasvavaan kysyntään. Yhtiö investoi erittäin kilpailukykyiseen ja kustannustehokkaaseen verkko- ja palvelualustainfrastruktuuriin palvellakseen kuluttajien ja yhteiskunnan kasvavia viestintätarpeita. Näin DNA edistää digitalisaatiota ja suomalaista kilpailukykyä.

DNA investoi ja työllistää kotimaassa

DNA:lle taloudellinen vastuu tarkoittaa muun muassa sitä, että yhtiö vastaa asiakkaiden ja omistajien odotuksiin kestävällä tavalla, luo taloudellista hyvinvointia henkilöstölleen ja yhteiskunnalle suoran ja epäsuoran työllistämisen kautta, investoi sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluita.

DNA:n investoinnit vuonna 2015 olivat 154,7 miljoonaa euroa (149,6) eli 18,7 prosenttia liikevaihdosta (17,9). Merkittävimmät yksittäiset investoinnit kohdistuivat 3G- ja 4G-verkkoihin sekä kuitu- ja siirtojärjestelmiin.

DNA on vahvasti läsnä eri puolella Suomea yhteensä noin sadassa toimipaikassaan. Yhtiö työllisti vuoden 2015 lopussa 1 674 henkilöä ja välillisesti noin 1 050 henkilöä. Vuonna 2015 DNA:n henkilöstömäärä laski 57 henkilöllä. Henkilöstön määrän laskua selittää TDC:n Suomen yhtiöiden oston jälkeen elo-lokakuussa 2014 toteutettu yhteistoimintaneuvottelu DNA:n yritysliiketoiminnan yhdistämiseksi.

DNA on merkittävä alueellinen työllistäjä. Esimerkiksi Pietarsaaressa DNA työllistää lähes 50 ja Taivalkoskella noin 70 asiakaspalvelun ammattilaista. Lisäksi yhtiö työllistää perinteisesti paljon nuoria asiakaspalvelussaan sekä DNA Kaupoissa. Alle 25-vuotiaiden osuus asiakaspalvelussa työskentelevistä henkilöistä vuoden 2015 lopulla oli noin 20 prosenttia ja DNA Kaupassa vastaava luku oli lähes 50 prosenttia.

Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille, meur

Lisäarvon tuottaminen   2015 2014
Asiakkailta Liikevaihto 828,8 833,5
Luotu lisäarvo   828,8 833,5
Lisäarvon jakautuminen    2015 2014
Palvelun- ja tavarantoimittajille Materiaalit ja palvelut sekä liiketoiminnan muut kulut 498,5 530,1
Henkilöstölle Palkat ja palkkiot sekä eläkekulut 102,3 96,4
Julkiselle sektorille Tuloverot, arvonlisäverot, henkilösivukulut ja maksut Viestintävirastolle 90,0 77,1
Rahoitussektorille Rahoituskulut 12,5 11,3
Omistajille Osingot vuoden 2015 tuloksesta* 40,1 30,0
Jaettu lisäarvo yhteensä   743,4 744,9

* DNA:n hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 4,72 euroa (3,54) osakkeelta eli yhteensä 40 062 746,40 euroa (30 041 194,02).


 

DNA pääyhteistyökumppaniksi 100 Koulua -hankkeeseen

DNA on joulukuussa 2015 julkistetun 100 Koulua -hankkeen pääyhteistyökumppani. 100 Koulua kerää yhteen parhaat opetusalan innovaatiot, kehittää 100 uutta toimintamallia koulujen kanssa ja luo edellytykset maailman parhaalle koulutukselle myös seuraavalle sadalle vuodelle.

100 Koulua -hankkeen toteuttamisesta vastaa SCOOL, suomalainen koulutusalan yritys. Hankkeen tuloksena syntyy opetusalan innovaatioiden tietokanta, joka annetaan lahjaksi kaikkien maailman koulujen ja opettajien käyttöön. Suunnitteilla on myös kirja, dokumenttielokuva ja kansainvälinen seminaarien sarja.

”Meitä DNA:lla kiinnostaa erityisesti se, miten koulut ja oppiminen muuttuvat digitalisoitumisen myötä. Tämä on hieno avaus siihen, miten voimme kehittää suomalaista koulutusta entistä parempaan suuntaan. Rohkeutta on hyvä olla mukana, sillä lastemme tulevia ammatteja ei todennäköisesti ole vielä edes olemassa”, sanoo DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

Lisätietoja verkkosivuiltamme.