DNA tukee työhyvinvointia

DNA tukee henkilöstönsä hyvinvointia myös muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden hyödyntää Edenred Duo -virkistyskorttia sekä järjestämällä liikuntapainotteisia kerhoja. Vuonna 2015 DNA:n pääkonttorilla pilotoitiin mindfulness-kurssia. Kokemukset mindfulness-kurssista olivat positiivisia, ja osallistujat kokivat saavansa siitä keinoja parempaan jaksamiseen. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestetty Irti tupakasta -kampanja jatkuu edelleen.

DNA tarjoaa työterveyshuoltonsa kautta DNAlaisille lakisääteistä laajemman työterveyshuollon. Näin henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi erikoislääkärin, gynekologin, työfysioterapeutin ja -psykologin palveluita. DNA tarjoaa työntekijöilleen myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Osana työhyvinvoinnin kehittämistä DNA:lla kiinnitettiin huomiota vuonna 2015 muun muassa työyhteisötaitojen kehittämiseen asiakaspalvelussa ja erilaisin tempauksin koko yhtiön laajuisesti. Lisäksi DNA:n HR-asiantuntijat olivat vuonna 2015 aktiivisesti läsnä yhtiön eri toimipisteissä ympäri Suomea. Läsnäolo koettiin hyödylliseksi ja sitä jatketaan myös vuoden 2016 puolella.

DNA Kummien toiminta oli edelleen aktiivista. Kummit järjestivät DNAlaisille muun muassa Halloween-juhlan, Oktoberfestin sekä hyväntekeväisyyskeräyksen SOS-Lapsikylän lapsille.

Monimuotoisuus näkyy johtamiskäytännöissä

DNA on ollut FIBS:in Monimuotoisuusverkoston jäsen vuodesta 2012 alkaen. DNA teki monimuotoisuussitoumuksen ensimmäisten joukossa ja on ollut aktiivisesti mukana verkoston toiminnassa.

Monimuotoisuus näkyy DNA:lla osana arjen johtamista. Se sisältyy yhtiön ajatukseen hyvästä johtajuudesta samalla tavalla kuin tasavertaisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja erilaisten osaamisten kunnioitus ja hyödyntäminen.

Monimuotoisuussitoumuksen mukaisesti yhtiö haluaa tarjota työtekijöilleen ja asiakkailleen yhdenvertaiset mahdollisuudet, tunnistaa ja hyödyntää yksilöiden osaamiset ja tarpeet, johtaa henkilöstöä ja asiakkuuksia oikeudenmukaisesti, kannustavasti ja tuloksellisesti sekä viestiä tavoitteistaan ja saavutuksistaan.

DNA:n monimuotoisuusvisiossa tärkeää on myös asiakasymmärryksen kasvattaminen. Monimuotoisen ja moniarvoisen työyhteisön kautta pyritään asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen eri segmenteissä.

DNA:n tavoitteet monimuotoisuuden johtamisessa ovat:

  • Tunnistaa paremmin liiketoiminnan kannalta keskeiset mittarit
  • Lisätä henkilöstön arvostusta ja sitoutumista entisestään ja näin vaikuttaa positiivisesti työnantajamaineeseen ja tulokseen
  • Kasvattaa yrityksen arvoa pitkällä tähtäimellä

DNA:n monimuotoisuusvisio

Asiakasymmärrys ja -tyytyväisyys lisääntyy

Asiakas on strategiamme keskiössä: tavoitteemme on, että meillä on tyytyväisimmät asiakkaat. DNA:n liiketoiminnassa on tärkeää kehittää asiakasymmärrystä jatkuvasti - monimuotoinen työyhteisö osaltaan luo tämän kaltaista osaamista ja johtaa pitkällä tähtäimellä lisääntyneeseen asiakastyytyväisyyteen.

 
 

Osaaminen monipuolistuu

Tavoitteemme on olla Suomen halutuimpia työnantajia. Monipuolinen huippuluokan osaaminen on meille kriittinen menestystekijä: meidän tulee ymmärtää muuttuvan yhteiskunnan tarpeita eri kohderyhmien näkökulmasta ja vastata näihin tarpeisiin tarjoomallamme.

 
 

Uudet työnteon tavat ja näkökulmat lisääntyvät

Kehitämme itsellemme ja asiakkaillemme uusia, tehokkaampia digitaalisen työn tekemisen tapoja. Haluamme omalla esimerkillämme rakentaa parempaa työelämää Suomessa. Tavoitteemme on houkutella puoleemme monipuolista osaamista pysyäksemme kehityksen aallonharjalla nopeasti muuttuvalla toimialalla. Meidän on organisaationa ja yksilöinä pakko oppia jatkuvasti uutta pärjätäksemme äärimmäisen kovassa kilpailussa.

 
 

Toimimme eettisesti ja kunnioitamme lakia

DNA noudattaa työnantajana kansallista lakia sekä ILO:n yleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita, vähimmäispalkkaa ja työaikoja koskevaa lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Nämä asiat on otettu huomioon DNA-konsernin eettisissä ohjeissa, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä. Yhtiö odottaa myös toimittajiensa ja alihankkijoidensa toimivan kyseisten periaatteiden mukaisesti - siksi DNA:lla on käytössään eettinen sopimusliite hankinnan ja logistiikan sopimuksissa.