Sosiaalisen vastuun tunnuslukuja

Työsuhdemuodot


Työsuhdemuoto 2015 2014 2013 2012 2011
Toistaiseksi 1626 1 710 1 537 1 403 1 015
Määräaikaiset 48 29 26 24 20
Yhteensä 1674 1 739 1 563 1 427 1 035


Työaikamuodot


Työaikamuodot 2015 2014 2013 2012 2011
Kokoaikaiset 1636 1 651 1 468 1 336 997
Osa-aikaiset 38 88 95 91 38
Yhteensä 1674 1 739 1 563 1 427 1 035Sukupuolijakauma


Sukupuolen mukaan 2015 2014 2013 2012 2011
Naiset 676 1022 668 611 333
Miehet 998 717 895 816 702
Yhteensä 1674 1 739 1 563 1 427 1 035

Ikäjakauma


Ikäryhmittäin 2015 2014 2013 2012 2011
< 25 3 % 5 % 5 % 6 % 3 %
25–34 31 % 31 % 32 % 31 % 27 %
35–44 35 % 32 % 32 % 31 % 37 %
45–54 22 % 22 % 22 % 23 % 25 %
55–64 9 % 9 % 8 % 9 % 8 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Naisten prosenttiosuus henkilöstöryhmittäin


Naisia on henkilöstöryhmistä seuraavasti: 2015 2014 2013 2012
Johtajista 24 % 30 % 21 % 25 %
Ylemmistä toimihenkilöistä 26 % 25 % 26 % 25 %
Toimihenkilöistä 47 % 48 % 49 % 36 %
Työntekijöistä 0 % 3 % 6 % 15 %