Raportointi perustuu GRI-ohjeistukseen

DNA:n vuoden 2015 vastuullisuusraportointi on toteutettu edellisvuosien tapaan Global Reporting Initiative (GRI) -viitekehyksen mukaan. Raportti on yhtiön kuudes GRI-raportti. Raportointijakso on kalenterivuosi, ja DNA julkaisee GRI:n mukaisen vastuullisuusraportin kerran vuodessa vuosikertomuksen yhteydessä. Edellinen raportti julkaistiin 6.3.2014. Tämä raportti on yhtiön toinen GRI G4 -ohjeiston mukaan toteutettu raportti.

DNA:n vastuullisuusraportointi perustuu GRI:n määrittelemiin ohjeisiin, periaatteisiin ja laskentatapoihin. Raportointi kattaa lähtökohtaisesti DNA Oy:n, mukaan lukien DNA Kaupan tiedot. Mahdolliset poikkeamat tai tarkennukset laskentarajaan on ilmoitettu erikseen tunnuslukujen yhteydessä. Samoin mahdolliset muutokset mittaustavassa on ilmoitettu erikseen kyseisten tunnuslukujen yhteydessä.

DNA:n raportointia ohjaa liiketoiminnan tavoitteiden ja sidosryhmien odotusten näkökulmasta tehty olennaisuusmäärittely. Olennaisten näkökohtien määrittely tehtiin vuonna 2014. Näkökohtia arvioitiin sen mukaan, kuinka näkökohta vaikuttaa DNA:n kykyyn luoda arvoa liiketoiminnallaan. Työn lopputuloksena syntyivät DNA:n vastuullisuuden olennaiset näkökohdat: 

Vaatimustenmukaisuus Tehokkuutta ja kilpailukykyä DNA:lle Lisäarvoa sidosryhmille
 • Yksityisyydensuoja ja tietoturva
 • Eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen
 • Elektroniikkajäte
 • Vastuullinen hankinta
 • Ympäristön kannalta edistyksellisten ratkaisujen hyödyntäminen ja kehittäminen
 • Lasten ja nuorten online-turvallisuus
 • Taloudelliset hyödyt sidosryhmille ja yhteiskunnalle
 • Palveluiden saatavuus
 • Investoinnit tietoverkkoon ja yhteiskuntaan
 • Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalvelu
 • Hyvä työnantaja

DNA hyödyntää olennaisuusmäärittelyä vastuullisuustyössään muun muassa tavoiteasetannan, toimenpiteiden ja raportoinnin osalta.

Raportoitavat GRI-tunnusluvut on käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Yritysvastuupäällikkö vastaa raportoinnin kehittämisestä.