Yritysvastuu

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä DNA päivitti vastuullisuusstrategiansa ja -tavoitteensa. Vastuullisuusstrategia tukee DNA:n liiketoiminnan tavoitteita ja korostaa yhtiön vastuuta asiakkaasta. Strategiassa korostuu myös DNA:n vastuu toimintansa ilmastovaikutuksista. DNA:n tavoite on vähentää kokonaispäästöjään 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasolta siitäkin huolimatta, että DNA:n verkot ja liiketoiminta laajenevat koko ajan voimakkaasti. Yhtiön tavoitteena on myös kehittää radioverkon energiatehokkuutta ja vähentää radioverkon päästöjä suhteessa datamäärään 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasolta.

Osana vastuullisuusstrategian toteuttamista DNA siirtyi marraskuussa suorassa sähkönhankinnassa pelkästään uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettuun sähköön. Uusiutuvan energian myötä DNA:n omasta sähkönkulutuksesta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta 40 prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 13 000 hiilidioksiditonnia vähemmän päästöjä vuodessa. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö varmennetaan sähkön alkuperätakuiden avulla.

Radioverkon tukiasemien modernisointihanke jatkui koko vuoden suunnitellusti. Joulukuun 2015 loppuun mennessä noin 80 prosenttia vanhoista tukiasemista oli vaihdettu energiatehokkaampiin. Projektin arvioidaan valmistuvan vuoteen 2017 mennessä.

DNA on joulukuussa 2015 julkistetun 100 Koulua -hankkeen pääyhteistyökumppani. 100 Koulua -hankkeessa etsitään, kehitetään, tuotetaan ja arvioidaan koulujen ja koulutusasiantuntijoiden kanssa 100 koulutusta uudistavaa innovaatiota. DNA toimii myös yhtenä SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppaneista ja tukee yhdistystä rahallisesti sekä toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä.

Yritysvastuuraportti vuodelta 2015 julkaistaan osana vuosikertomusta 7.3.2016.