Toimintaympäristö

Suomen taloustilanne oli vuonna 2015 heikko, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Toimialan eri osa-alueilla oli vuonna 2015 sekä kasvavia että laskevia trendejä. Näistä mobiililaajakaistan merkittävä yleistyminen kasvatti koko toimialan liikevaihtoa eniten. Mobiililaajakaistaliittymien määrän kasvusta huolimatta kiinteiden laajakaistaliittymien määrä pysyi Suomessa vakaalla tasolla. Puheliikevaihto ja tekstiviestimarkkina ovat sen sijaan laskeneet Suomessa tasaisesti, mitä mobiilidatan kasvu korvaa.

Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen sekä 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus lisäsivät jälleen datasiirtoa ja kasvattivat mobiilidatamarkkinaa. Älypuhelinpenetraatio jatkoi kasvuaan ja vuonna 2015 noin 95 prosenttia DNA:n myydyistä puhelimista oli älypuhelimia. Myös 4G-liittymien kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja noin 85 prosenttia DNA:n myydyistä puhelimista oli 4G-kykyisiä.

Matkaviestinverkon puhemarkkinan arvo on laskusuunnassa, mihin on vaikuttanut internet-palveluiden lisääntynyt käyttö. Samalla kuitenkin internetin yhä suurempi merkitys ihmisten arjessa ja yritysten liiketoiminnassa kasvattaa operaattoreiden liiketoimintamahdollisuuksia.

TV-ohjelmien ja videosisältöjen katseluun käytetty kokonaisaika nousi vuoden 2015 aikana, ja kuluttajilla on useita laitteita sisältöjen katseluun*. Teräväpiirtopalvelujen käyttö lisääntyy ja asiakkaat haluavat seurata televisiosisältöjä heille parhaiten sopivana ajankohtana. IPTV-viihdepalveluiden käyttö lisääntyi vuonna 2015. Erityisesti viihdepalveluissa kilpailukenttä on muuttunut nopeasti, kun myös kansainväliset toimijat ovat tulleet entistä vahvemmin kilpailuun mukaan.

Yritysmarkkina oli vuonna 2015 edelleen varovainen taloudellisen epävarmuuden vaikuttaessa asiakkaiden investointeihin. Yritysten ja julkishallinnon liiketoiminnan digitalisointi ja työn mobilisointi jatkuivat yrityksissä kiihtyvään tahtiin, mikä näkyi DNA:n yritysliittymien ja -palveluiden määrän tasaisena kasvuna koko vuoden. Teollinen internet ja sen mahdollisuudet olivat vahvasti esillä koko vuoden, mikä näkyy mm DNA:n M2M-liittymäkannan (machine to machine) kasvuna. Myös pilvipalveluiden yleistyminen on ollut erittäin nopeaa.

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan ja toimintaympäristöön.

EU:n telemarkkinoiden sisämarkkina-asetus tuli voimaan loppuvuodesta 2015. Asetuksen keskeinen sisältö koskee roaming-maksuja ja verkkoneutraliteetin sääntelyä. Voimaantullut asetus jätti merkittävää epävarmuutta roaming-sääntelyyn ja verkkoneutraliteettisääntelyn toimeenpanoon.

Euroopan komissio esitteli keväällä 2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa ja aloitti sähköisen viestinnän sääntelyviitekehyksen uudelleentarkastelun. Lainsäädäntöesityksiä sähköisen viestinnän viitekehyksen uudistuksesta odotetaan vuoden 2016 kuluessa.

EU:n tietosuoja-asetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys joulukuussa 2015 ja sen odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyksi keväällä 2016. Tietosuoja-asetuksella ja sitä seuraavalla sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin uudelleentarkastelulla voi olla vaikutuksia DNA:n toimintaan.

* DNA:n viihde- ja digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimus 2/2015