Liiketoiminta-alueiden kehitys

Kuluttajaliiketoiminta

Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto laski 3,9 prosenttia 596,3 miljoonaan euroon (620,4). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti alentavasti erityisesti päätelaitteiden ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt myynti alkuvuonna sekä yhdysliikennehintojen lasku. Myönteisesti liikevaihtoon vaikutti laajakaistapalveluiden myynti.

Käyttökate kasvoi 9,4 prosenttia ja oli 154,6 miljoonaa euroa (141,3). Käyttökatteen kasvuun vaikutti palveluliikevaihdon myönteinen kehitys ja operatiivisen toiminnan tehostuminen. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi 25,9 prosenttiin (22,8). Liikevoitto kasvoi 143,9 prosenttia 56,0 miljoonaan euroon (23,0), ja sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 9,4 prosenttia (3,7). Ilman kertaluonteisia kulueriä liikevoitto kasvoi 31,2 prosenttia 56,0 miljoonaan euroon (42,7). Vertailukauden liikevoittoon ja poistoihin vaikuttivat kertaluonteiset kuluerät.

Kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 98,6 miljoonan euron (118,4) poistot.

Matkaviestinverkon puolella tehtiin jälleen vuoden 2015 aikana huomattavia investointeja 4G-tekniikkaan. Vuonna 2015 kuluttajaliiketoiminnassa panostettiin DNA:n strategian mukaisesti erityisesti asiakaskokemuksen ja -palvelun parantamiseen entisestään. Vuoden aikana DNA:n viihdetarjontaa kehitettiin, tuotiin uusia välineitä ja palveluita mahdollistamaan mobiili elämäntapa ja uudistettiin 4G-liittymätarjontaa.

Älypuhelinten myynti vilkastui loppuvuotta kohti, mutta euromääräisesti myynti oli alemmalla tasolla kuin vuonna 2014. 4G-puhelimet jatkoivat yleistymistä kuluttajien keskuudessa, kun niiden hinnat laskivat edelleen tarjonnan laajentuessa. Tällä hetkellä myytävistä puhelimista noin 85 prosenttia on 4G-malleja. DNA:n 4G-liittymäportfoliota uusittiin ja 4G-liittymien kysyntä kasvoikin vuoden aikana selkeästi. Myös liittymien mukana myytävien lisäpalveluiden (mm. DNATV, Deezer, Tietoturva) myynti kasvoi vuonna 2015.

Vuoden 2015 aikana panostettiin erityisesti asiakaspalvelun palvelutason nostamiseen. Puhelinpalvelun jonotusaikoja saatiin lyhennettyä, kun asiakaspalveluun rekrytoitiin uusia palveluneuvojia. Asiakastyytyväisyyteen on vaikuttanut myönteisesti niin koulutuksen, valmennusten, asiakaspalveluprosessien kuin järjestelmien kehittäminen sekä palveluneuvojien osaamisen laajentaminen. Konkreettiset asiakaspalvelun asiakasmittarit kehittyivät pääosin positiivisesti vuonna 2015. DNA:n asiakaspalvelun toiminnan kehitystä ohjaa asiakastyytyväisyys, jota mitataan NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. DNA:n asiakkaiden tyytyväisyys onkin kasvanut systemaattisesti vuonna 2015 joka kuukausi.

DNA menestyi jälleen vuosittain toteutettavassa operaattoreiden asiakastyytyväisyyttä mittaavassa EPSI Rating -tutkimuksessa. Kuluttaja-asiakkaiden puolella DNA:n asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat kehittyneet positiivisesti vuoden aikana ja DNA sai korkeimmat pisteet liikkuvan laajakaistan kategoriassa.

DNA uudisti helmikuussa TV- ja laajakaistatuotteitaan siten, että palvelut ovat eri jakeluteitä hyödyntäen asiakkaiden saatavilla lähes kaikkialla Suomessa. TV-palvelut, kiinteä laajakaista ja 4G-yhtedet tarjotaan asiakkaalle parhaiten sopivana kokonaisuutena riippumatta siitä, katsooko asiakas TV:tä kaapeli- vai antenniverkossa ja onko hänellä kiinteä laajakaista vai 4G-yhteys. DNA:n Überkaista-niminen laajakaistapalvelu tuotiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä tarjolle kiinteän verkon lisäksi myös 4G-verkon kautta kaikkiaan yli 4,5 miljoonalle suomalaiselle.

DNA:n tavoitteena on tarjota antennitelevision katsojille samantasoinen kanavavalikoima ja kuvanlaatu kuin kaapelikodeille. Uusi T2-teknologiaan pohjautuva antennitelevisio tarjoaa tuplasti enemmän kanavia tilattavaksi ja teräväpiirtokanavilla neljä kertaa tavallista tv-kuvaa paremman laadun. Valtioneuvosto myönsi 12.11. DNA:lle toimiluvat antenniverkon televisiolähetyksiin VHF-verkon kanavanipuissa VHF A, VHF B ja VHF C vuoden 2017 alussa alkavalle 10-vuotiselle kaudelle. Myönnetyt verkkotoimiluvat ovat jatkoa DNA:n nykyisille toimiluville ja mahdollistavat DNA:lle antennitelevision kehittämisen suunnitelman mukaisesti myös tulevina vuosina.

Television ja netin käyttö ovat yhdistyneet yhä enemmän, joten palvelujen tarjoaminen yhtenä kokonaisuutena on asiakkaan kannalta kätevä ja edullinen ratkaisu. Vastauksena kuluttajien muuttuviin viihdepalveluiden käyttötapoihin DNA toi markkinoille toisella vuosineljänneksellä DNA TV:n. DNA TV -liittymä on kätevä tapa saada televisio näkyviin kaikille eri päätelaitteille. DNATV:stä voi rakentaa juuri itselleen sopivan televisiopalveluiden kokonaisuuden valmiiksi paketoitujen viihdepalvelujen sijaan. DNATV:llä oli vuoden 2015 lopussa jo 200 000 käyttäjää.

DNA ja Samsung avasivat Ouluun ja Tampereelle Suomen uudet Samsung Experience Store -konseptimyymälät. Myymälöistä saa kaikki DNA:n puhe- ja laajakaistaliittymät sekä viihdepalvelut.

Englantilainen Amino Technologies plc osti suomalaisen mobiili- ja pilvi-TV-teknologiaa tuottavan Booxmedia Oy:n koko osakekannan. Yhtenä myyjänä oli Booxmedian ratkaisuja Suomessa hyödyntävä DNA Oy, joka on ollut Booxmedian toiseksi suurin omistaja noin 26 prosentin osuudella. DNA:n ja Booxmedian kumppanuus jatkuu myös kaupan jälkeen ja yhteistyö laajenee. Booxmedia jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä ja DNA sen asiakkaana.

DNA ja venäläinen operaattori Aiva Mobile toivat joulukuussa myyntiin prepaid-liittymän, joka tuo edulliset puhelut Suomen ja Venäjän väliseen puheliikenteeseen. Palvelu on Suomessa ensimmäinen laatuaan.


Yritysliiketoiminta

Yritysliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia 232,5 miljoonaan euroon (211,2). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä kasvanut palveluliikevaihto.

Käyttökate kasvoi 20,1 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (60,9) eli 31,4 prosenttiin (28,8) liikevaihdosta. Käyttökatetta kasvatti erityisesti palveluliikevaihdon kehitys, operatiivisen toiminnan tehostuminen ja toimitiloihin liittyvien varausten purku. Liikevoitto kasvoi 17,1 miljoonaan euroon (2,6), mikä oli 7,3 prosenttia (1,2) liikevaihdosta.

Yritysliiketoimintaan kohdistui 56,1 miljoonan euron (58,3) poistot.

Huolimatta yritysasiakkaiden investointeihin vaikuttavasta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta, DNA sopi vuonna 2015 merkittäviä uusia sopimuksia organisaatioiden kanssa ja jatkoi jatkosopimusten muodossa yhteistyötä useiden vanhojen asiakkaiden kanssa. DNA on toteuttanut yhä enemmän kansainvälisiä ratkaisuja suuryrityksille ja DNA:n teollisen internetin konseptia on kehitetty vuoden aikana aktiivisesti. Strateginen yhteistyö TDC-konsernin kanssa Pohjoismaisissa asiakasratkaisuissa jatkui koko vuoden 2015 vahvana. Vuonna 2014 toteutuneen TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä DNA:lla on entistäkin paremmat edellytykset tarjota yrityksille kokonaisratkaisuja tehokkaasti ja läpinäkyvästi hallittuina. Lisäksi yrityskauppa laajensi DNA:n kyvykkyyksiä toimittaa kansainvälisiä yritysverkkototeutuksia.

DNA voitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä tarjouskilpailun Lahden seudun tietoliikenneverkko- ja puhepalvelukokonaisuudesta, johon kuuluu Lahden seudun suljettu tietoliikenneverkko, kytkentäydin sekä puhepalvelukokonaisuus. Sopimus on DNA:lle merkittävä ja se kattaa laajan kokonaisuuden alueen pienemmistä kunnista esimerkiksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään asti. Kauppa vahvisti DNA:n roolia julkishallinnon asiakkaiden parissa.

UPM ja DNA allekirjoittivat kolmivuotisen sopimuksen UPM:n sovellusten suorituskyvyn valvontaan liittyen. Palvelun avulla UPM:n IT-tuki saa aiempaa paremman näkyvyyden siihen, miten yhtiön liiketoimintakriittiset sovellukset toimivat. Sopimus on DNA:n sovellusvalvontapalveluille merkittävä aluevaltaus.

DNA rakensi ensimmäisellä vuosineljänneksellä langattoman lähiverkon Espoon Olarin lukioon, jossa kokeiltiin langatonta ylioppilaskoeympäristöä. Pilotissa lähes 200 opiskelijaa kokeili sähköisen kurssikokeen tekemistä suljetussa langattomassa verkossa. Sähköinen ylioppilaskirjoitus otetaan vaiheittain käyttöön kaikissa Suomen lukioissa vuosien 2016–2019 aikana. DNA on jo pitkään toteuttanut langattomia verkkoja kuntien sivistystoimelle eli kouluihin ja kirjastoihin.

Vantaa-info ja Vantaan työterveys aloittivat kokeilun, jossa pilotoitiin kaupungin sähköistä asiointia. Kokeilu liittyy laajemmin kaupungin monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämiseen, jossa etsitään ratkaisuja asioinnin helpottamiseen. DNA toimitti pilottiin ratkaisun, joka mahdollistaa videoneuvotteluyhteyden asiakaspalvelijan ja asiakkaan välillä sekä mahdollisuuden tarkastella yhdessä dokumentteja.

Toisella vuosineljänneksellä DNA toi markkinoille uuden Pouta-palvelun, joka sisältää monipuolisen valikoiman pienyrittäjien tarvitsemia pilvipalveluita ostettavaksi ja hallittavaksi yhden käyttöliittymän kautta. Palvelun kautta voi ostaa ja käyttää esimerkiksi työajanhallintaan ja ajanvaraukseen liittyviä palveluita. Sen erityisominaisuus on pilvipalveluvertailut. Palvelussa on vertailtu markkinoiden käytetyimpiä ja yrittäjän käyttöön sopivimpia verkkotyökaluja.

Merkittäviä sopimusuusintoja tehtiin esimerkiksi Cargotecin, Lindströmin ja Tikkurilan kanssa. Myös hitsauslaitevalmistaja Kemppi on ollut DNA:n merkittävä asiakas jo pitkään. Viimeisellä vuosineljänneksellä yhteistyötä syvennettiin entisestään uudella sopimuksella, jonka mukaan DNA myy yhtiölle merkittävästi lisäarvopalveluita ja laajentaa samalla toimitustensa maantieteellistä ulottuvuutta. Jatkossa DNA toimittaa Kempille tuotteita kolmeentoista tytäryhtiöön eri puolilla maailmaa.

DNA:lla kehitetään jatkuvasti myös yritysten digitaalisia palveluita ja verkkoasioinnin mahdollisuuksia, jotta asiointi olisi mahdollisimman helppoa. DNA voitti toukokuussa 2015 Best B2B Identity project -sarjan European Identity Conference-tapahtumassa. Palkinto jaetaan vuosittain maailman innovatiivisimmalle sähköisen identiteetinhallinnan ratkaisulle eri kategorioissa. DNA:lle palkinto tuli Minun Yritykseni -palvelusta, jonka kautta yritysasiakas voi vaivattomasti hallinnoida DNA:lta hankkimiaan palveluita.

DNA sai EPSI Rating -tutkimuksessa yritysasiakkailtaan alan parhaat arviot tutkimuksen kaikilla tuotealueilla. DNA:n yritysasiakkaat olivat kaikista tyytyväisimpiä omaan operaattoriinsa seuraavissa tuotekategorioissa: mobiili puhe, liikkuva laajakaista ja kiinteät datayhteydet.


 

Liiketoimintojen tunnusluvutKuluttajaliiketoiminta
Milj. € 2015 2014 Muutos -%
Liikevaihto 596,3 620,4 -3,9 %
Käyttökate 154,6 141,3 9,4 %
- osuus liikevaihdosta, % 25,9 % 22,8 %
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 154,6 143,0 8,1 %
osuus liikevaihdosta, % 25,9 % 23,1 %
Liikevoitto/-tappio 56,0 23,0 143,9 %
- osuus liikevaihdosta, % 9,4 % 3,7 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 56,0 42,7 31,2 %
osuus liikevaihdosta, % 9,4 % 6,9 %

Yritysliiketoiminta
Milj. € 2015 2014 Muutos -%
Liikevaihto 232,5 211,2 10,1 %
Käyttökate 73,1 60,9 20,1 %
- osuus liikevaihdosta, % 31,4 % 28,8 %
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 73,1 65,1 12,3 %
osuus liikevaihdosta, % 31,4 % 30,8 %
Liikevoitto/-tappio 17,1 2,6 550,3 %
- osuus liikevaihdosta, % 7,3 % 1,2 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,1 10,2 67,5 %
osuus liikevaihdosta, % 7,3 % 4,8 %