Konsernirakenteen muutokset ja

Konsernirakenteen muutokset

Konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2015 aikana.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) toimitti DNA Oy:ssä 4.11.2014 kilpailulain mukaisen tarkastuksen liittyen DNA Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n 20.8.2014 julkistamaan matkaviestinverkkoyhteistyöhön. Kilpailulain mukainen tarkastus on osa kilpailu- ja kuluttajaviraston normaalia kilpailuvalvontaan liittyvää toimintaa, eikä se osoita sen kohteena olevan yrityksen toimineen kilpailulain vastaisesti. KKV antoi 5.11.2015 päätöksensä asiasta ja sen arvion mukaan DNA:n ja TeliaSoneran verkkoyhteistyö saa aikaan selkeää hyötyä Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaille. KKV:lla oli näistä saavutettavista hyödyistä huolimatta huoli verkkoyhteistyön mahdollisista kilpailua rajoittavista vaikutuksista. Tämän vuoksi DNA ja TeliaSonera esittivät KKV:lle sitoumuksensa, joiden voimaantultua KKV päätti verkkoyhteistyötä koskevan tutkinnan.

Viestintävirasto antoi 29.4.2015 huomattavan markkinavoiman teleyrityksille tilaajayhteyksiä koskevat enimmäishintapäätökset. DNA valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä. Korkeimman hallinto-oikeuden 6.7.2015 antaman täytäntöönpanon keskeyttämispäätöksen johdosta DNA peruutti valituksenalaiseen päätökseen perustuneen hinnastonmuutoksen.