Henkilöstö

DNA-konsernin palveluksessa oli joulukuun 2015 lopussa 1 672 henkilöä (1 748), joista naisia oli 673 (721) ja miehiä 999 (1 027). Henkilöstön määrän laskua selittää TDC:n Suomen yhtiöiden oston jälkeen elo‒ lokakuussa 2014 toteutettu yhteistoimintaneuvottelu DNA:n yritysliiketoiminnan yhdistämiseksi.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli vuoden aikana 1 710 henkilöä (1 656).

Palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat vuonna 2015 yhteensä 106,9 miljoonaa euroa (101,0).

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Kuluttajaliiketoiminta 1 000 1 039 1 104
Yritysliiketoiminta 672 709 459
Henkilöstö yhteensä 1 672 1 748 1 563

Henkilöstön ikäjakauma31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
–25 vuotta 45 96 84
25–34 vuotta 520 549 502
35–44 vuotta 586 562 506
45–54 vuotta 370 392 341
55–64 vuotta 150 150 130
Henkilöstö yhteensä 1 672 1 748 1 563

Henkilöstön tunnusluvut2015 2014 2013
Henkilöstön määrä keskimäärin 1 710 1 656 1 506
Maksetut palkat ja palkkiot, milj. € 106,9 101,0 85,4