Laskelma oman pääoman muutoksista


1 000 € Liite Osake-pääoma Suojaus-rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Yhtiön omistamat omat osakkeet Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2014
72 702 -292 606 779 -103 546 -53 390 522 253
Oikaisu aikaisemmin raportoituihin tietoihin*
-1 011 -1 011
Tilikauden laaja tulos


Tilikauden voitto
12 397 12 397
Muut laajan tuloksen erät


Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelystä
-535 -535
Rahavirran suojaus 11
179


179
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

179

-535 -356
Tilikauden laaja tulos
0 179 0 0 11 862 12 041
Liiketoimet omistajien kanssa


Osakeanti


557

557
Myönnetyt optiot 23320 320
Osinko vuodelta 2013 22-30 014 -30 014
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä


557 0 -29 694 -29 137
1.1.2015
72 702 -112 607 335 -103 546 -72 235 504 144
Tilikauden laaja tulos


Tilikauden voitto
50 049 50 049
Muut laajan tuloksen erät


Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelystä
249 249
Rahavirran suojaus 11
112


112
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

112

249 361
Tilikauden laaja tulos
0 112 0 0 50 298 50 410
Liiketoimet omistajien kanssa


Osakeanti158 -158 0
Myönnetyt optiot 23407 407
Osinko vuodelta 2014 22-30 041 -30 041
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä


0 158 -29 792 -29 634
31.12.2015
72 702 0 607 335 -103 388 -51 729 524 920

*) Liite 34