Hallituksen esitys voitonjaosta

DNA Oy:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 153.168.105,20 euroa, josta tilikauden voitto on 14.732.319,69 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 4,72 euroa osakkeelta. Vuoden lopun osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 40.062.746,40 euroa.

DNA Oy
Hallitus

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 2016

Jarmo Leino
hallituksen puheenjohtaja  

Anu Nissinen
hallituksen jäsen 

 

Kirsi Sormunen
hallituksen jäsen 

Jukka Ottela
hallituksen jäsen 

 

Tero Ojanperä
hallituksen jäsen 

Margus Schults
hallituksen jäsen 

 

Jukka Leinonen 
toimitusjohtaja 

 

 

 


Tilinpäätösmerkintä

 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö 

Johan Kronberg
KHT