DNA:n yritysliiketoiminnassa merkittäviä uusia sopimuksia

DNA tarjoaa yrityksille helposti käyttöönotettavia, turvallisia ja laadukkaita viestintä- ja asiakasverkkopalveluja: tavoitteena on auttaa asiakkaita menestymään tuottavuutta parantavilla ICT-palveluilla. Vuonna 2015 DNA sopi merkittäviä uusia sopimuksia sekä jatkosopimuksia useiden vanhojen asiakkaiden kanssa. DNA toteutti yhä enemmän kansainvälisiä ratkaisuja suuryrityksille, ja DNA:n teollisen internetin konseptia kehitettiin vuoden aikana aktiivisesti. Sekä asiakas- että liittymämääriä onnistuttiin kasvattamaan tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta.

EPSI Rating -tutkimus 2015 osoittaa DNA:n yritysasiakkaiden tyytyväisyyden

DNA sai EPSI Rating -tutkimuksessa yritysasiakkailtaan alan parhaat arviot tutkimuksen kaikilla
tuotealueilla. DNA:n yritysasiakkaat olivat kaikista tyytyväisimpiä omaan operaattoriinsa seuraavissa
tuotekategorioissa: matkaviestintä, liikkuva laajakaista ja kiinteät datayhteydet. DNA oli lisäksi ainoa toimija, joka pystyi kasvattamaan asiakastyytyväisyyttään viime vuoden tutkimukseen verrattuna: kehitystä oli muun muassa asiakaspalvelussa ja asiakasuskollisuudessa.

 

DNA:n yritysliiketoiminnan tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman hyvin asiakkaiden liiketoiminta- ja viestintähaasteita ja jatkuvasti kehittää palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Yritysliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia 232,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä kasvanut palveluliikevaihto.

Merkittäviä uusia sopimuksia ja jatkosopimuksia nykyisten asiakkaiden kanssa

DNA tarjoaa laajan kirjon tietoliikenneratkaisuja ja -palveluita pk- ja suurasiakkailleen sekä julkishallinnon asiakkailleen. Huolimatta yritysasiakkaiden investointeihin vaikuttaneesta taloudellisesta epävarmuudesta, DNA:n yritysliittymien ja -palveluiden määrä kasvoi tasaisesti koko vuoden.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä DNA voitti esimerkiksi tarjouskilpailun Lahden seudun tietoliikenneverkko- ja puhepalvelukokonaisuudesta, johon kuuluu Lahden seudun suljettu tietoliikenneverkko, kytkentäydin sekä puhepalvelukokonaisuus. Sopimus on DNA:lle merkittävä ja se kattaa laajan kokonaisuuden alueen pienemmistä kunnista esimerkiksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään asti. UPM:n kanssa solmittiin kolmivuotinen sopimus UPM:n sovellusten suorituskyvyn valvontaan liittyen. Palvelun avulla UPM:n IT-tuki saa aiempaa paremman näkyvyyden liiketoimintakriittisten sovellusten toimivuuteen. Lisäksi DNA solmi jatkosopimukset muun muassa Cargotecin, Lindströmin ja Tikkurilan kanssa.

DNA myi myös peliyhtiö Supercellille keväällä 2015 datayhteyksiä, kolme tapahtumakohtaista wlan-pakettia ja merkittävät videoneuvotteluyhteydet.

DNA:lla yhä paremmat valmiudet tarjota myös kansainvälisiä yritysverkkototeutuksia

Strateginen yhteistyö TDC-konsernin kanssa pohjoismaisissa asiakasratkaisuissa jatkui vahvana. Vuonna 2014 toteutuneen TDC:n Suomen yhtiöiden oston ansiosta DNA:lla on entistäkin paremmat edellytykset tarjota yrityksille kokonaisratkaisuja. Lisäksi yrityskauppa laajensi DNA:n kykyä toimittaa kansainvälisiä yritysverkkototeutuksia ‒ DNA toimitti vuoden 2015 lopulla palveluita noin 65 maahan.

Esimerkiksi Lahtelainen hitsauslaitevalmistaja Kemppi on ollut DNA:n merkittävä asiakas jo pitkään. Vuoden lopulla yhteistyötä syvennettiin entisestään uudella sopimuksella, jonka mukaan DNA myy yhtiölle merkittävästi lisäarvopalveluita ja laajentaa samalla toimitustensa maantieteellistä ulottuvuutta. Jatkossa DNA toimittaa Kempille tuotteita kolmeentoista tytäryhtiöön eri puolilla maailmaa. 

Myös esimerkiksi Baswaren kanssa solmittiin sopimus yritysverkosta. Sopimuksen piirissä on liittymiä Suomen lisäksi kaikissa Pohjoismaissa sekä Englannissa, Hollannissa, Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Romaniassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Intiassa. Yritysverkon lisäksi DNA toimittaa Baswarelle palomuuri-, LAN- ja WLAN palvelut. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Teollinen internet kiinnostaa yhä useampia organisaatioita

Teollisen internetin ratkaisut yleistyvät vuonna 2015 ja kiinnostavat yhä enemmän yrityksiä. DNA kehitti vuoden 2015 aikana vahvasti omaa teollisen internetin konseptiaan ja liittymätarjontaansa. DNA:n teollisen internetin palvelut liittävät asiakkaan IoT-ratkaisun tietoverkkoon ja globaaleihin pilvipalveluihin. Yhtiön kattavat ja nopeat verkot sekä teknologiariippumattomuus mahdollistavat lukemattomia eri tapoja toteuttaa asiakkaan IoT-ratkaisu. DNA tarjoaa luotettavat, kattavat ja nopeat yhteydet päätelaitteesta runkoverkkoon sekä edelleen asiakkaan IoT-palveluun.

Esimerkiksi Enevo Oy hyödyntää langatonta anturiteknologiaa optimoidessaan jätekeräystään. Jätekeräysastioihin asennetut ja DNA:n mobiiliverkkoon kytketyt anturit kertovat, milloin säiliön tyhjennykselle on tarvetta. Järjestelmä myös ennustaa astioiden täyttymistä ja laatii jätehuoltoautoille reittisuositukset. DNA:n M2M-dataliittymien avulla viestintä palvelimien ja antureiden välillä on jatkuvaa. DNA:n kattavan kumppaniverkoston kautta ulkomaillakin sijaitsevat anturit saavat parhaan mahdollisen yhteyden verkosta riippumatta. Enevon älykkäitä roska-astioita löytyy yhteensä yli 10 000 kappaletta 35 eri maasta.

Yritysliiketoiminta

2011 2012201320142015
Liikevaihto, M€ 173,5 178,0173,0211,2232,5
Käyttökate, M€ 55,6 59,957,560,973,1

Käyttökate-%, YLT

20112012201320142015
Käyttökatteen osuus liikevaihdosta, %34,433,733,228,831,4