Käyttöehdot

Näiden verkkosivujen sisältö on DNA Oy:n (jäljempänä DNA) omaisuutta. Avaamalla ja käyttämällä tätä verkkovuosikertomusta käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja:

Tekijänoikeus

Tämä verkkovuosikertomus on DNA:n tekijänoikeuden alaista. DNA pidättää itsellään kaikki oikeudet tuotteisiinsa sekä DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotenimiin, logoihin ja tavaramerkkeihin.

Verkkovuosikertomuksen sivuilla olevan sisällön uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman DNA:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Poikkeuksena tästä käyttäjä voi tallettaa sisältöä tietokoneelleen tai tulostaa verkkovuosikertomuksen sivuja tai otteita niistä henkilökohtaiseen käyttöön.

Julkistettua aineistoa saa käyttää edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä asianmukaisella tavalla.

Vastuuvapaus

Kaikki DNA:n verkkovuosikertomuksen sisältämä aineisto toimitetaan sellaisena kuin se on ilman välillisiä tai välittömiä takuita, mukaan lukien takuut koskien aineiston kaupallista hyödynnettävyyttä, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuutta. DNA irtisanoutuu kaikista sivujensa käytöstä johtuvista tai siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai tietojen tai muun aineiston menettämisestä.

DNA ei takaa, että sen verkkovuosikertomus tai siihen liittyvät palvelimet ovat täysin vapaat viruksista tai muista haitallisista komponenteista.

DNA:n verkkovuosikertomus voi sisältää puutteellista, virheellistä tai päivittämätöntä tietoa. DNA varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkovuosikertomusta tai sen sisältöä tai estää pääsyn sille kokonaan tai osittain. Verkkovuosikertomus saattaa sisältää linkkiyhteyksiä DNA:n tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät ole aina saatavilla.

DNA ei vastaa millään tavalla niiden verkkosivujen sisällöstä, joihin sen verkkovuosikertomuksesta on linkkiyhteys. Verkkovuosikertomuksen ulkopuolisille sivuille siirtyessään käyttäjän oletetaan hyväksyvän, ettei DNA:lla ole mahdollisuuksia vaikuttaa tai siten vastata kyseisten verkkosivujen sisällöstä.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa DNA:n palvelimelle verkkovuosikertomuksen välityksellä käyttäjä sitoutuu siihen, että kyseinen aineisto on vapaasti käytettävissä ja että DNA:lla on oikeus julkaista se. Lisäksi käyttäjä aineiston lähettäessään vahvistaa, että aineisto on julkaisuvapaata ja -kelpoista. Lähettämällä aineiston edellä kuvatulla tavalla käyttäjä hyväksyy, että DNA saattaa julkaista ja käyttää kaikkea sen sisältämää tietoa tai sen osia mihin tahansa tarkoitukseen ilman mitään vastuuta.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan DNA:lle kaikki mahdolliset vahingot, kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaatimuksista käyttäjän DNA:n lähettämään aineistoon liittyen. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä DNA:lle mitään vaatimuksia käyttäjän lähettämään aineistoon liittyen.

Mikäli käyttäjä havaitsee DNA:n verkkosivuilla tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa tai linkkejä, pyydämme ilmoittamaan siitä DNA:lle palaute-linkin kautta, jotta DNA voi korjata linkin.