Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Tilintarkastajaan rinnastetaan tilintarkastusyhteisön kanssa samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt ja tilintarkastajan määräysvallassa olevat yhtiöt. Palkkioina ilmoitetaan kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot. Tilintarkastajan on täytettävä yleisten kelpoisuusedellytysten lisäksi tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset – nämä takaavat riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen.

Tilintarkastus vuonna 2015

DNA:n tilintarkastusyhteisönä toimii PWC ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2015 tilintarkastuspalkkioina 221 899 euroa (256 689) ja muina palkkioina 278 961 euroa (198 226).