Sisäpiirihallinto

DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, että yhtiöllä ei ole sisäpiiriohjeen mukaista julkista sisäpiirirekisteriä, koska yhtiön arvopapereita ei noteerata julkisesti.

DNA:n pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka työtehtäviinsä liittyen saavat tiedon yhtiön tilinpäätöksestä ja osavuosikatsauksista ennen niiden julkistamista.

DNA:lla ylläpidetään myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä, johon kuuluvat salassapidon piiriin kuuluvassa hankkeessa työskentelevät DNA:n työntekijät ja mahdolliset yhteistyökumppaneiden/neuvonantajien edustajat. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Erilliset salassapitorekisterit täydentävät ja korostavat työntekijöiden normaalia salassapitovelvollisuutta. Salassapitorekistereitä pidetään DNA:n liiketoimintaan liittyvissä merkittävissä projekteissa, joiden luottamuksellisuus on yhtiölle tärkeä liikesalaisuus. Salassapitorekisteri voidaan joustavasti muuttaa varsinaiseksi hankerekisteriksi, jos varsinaisen sisäpiirihankkeen edellytykset täyttyvät.

DNA:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää lakiasiainosasto.