Kasvun vuosi kaikilla mittareilla

Vuosi 2014 oli DNA:lle hyvä kaikilla mittareilla. Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat selvästi erittäin kilpaillussa ja taloudellisesti epävarmassa toimintaympäristössä. Asiakkaiden tyytyväisyys toimintaamme parani entisestään. Lisäksi DNA:n aktiivinen toiminta markkinassa, kuten TDC:n Suomen liiketoimintojen hankinta ja Suomen Yhteisverkko Oy:n perustaminen, vahvistivat strategista asemaamme ja sekä kilpailukykyämme.

Kasvua ja kannattavuutta

DNA:n liikevaihto kasvoi vuonna 2014 lähes 9 prosenttia erityisesti TDC:n Suomen toimintojen hankinnan myötä. Myös viihde- ja laajakaistaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi. Erityisen tyytyväisiä olemme sekä kiinteän että liikkuvan laajakaistan myynnin hyvään kasvuun. Käyttökate kasvoi myös selvästi ja lähes samaa tahtia liikevaihdon kasvun kanssa. Myös liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi. Kertaluonteiset ei-kassavirtavaikutteiset kuluerät vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti koko vuoden liikevoittoomme. DNA:n investointien taso oli vuonna 2014 historiallisen korkea, mikä kertoo vahvasta luottamuksestamme kasvuun myös tulevina vuosina. Liittymämäärät kasvoivat sekä matkaviestinverkossa että kiinteässä verkossa, erityisesti laajakaistapalveluiden vahvan kasvun siivittäminä.

Suomen digitaalinen selkäranka perustuu 4G LTE -verkkoihin

Digitalisoituvassa maailmassa verkkojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2014 DNA:n 4G-verkkojen väestöpeitto yli kaksinkertaistui ja liikenne kolminkertaistui. Kokonaisuudessaan mobiilidatan määrä kasvoi verkossamme 90 prosenttia. Investointimme vuonna 2014 olivat ennätyskorkealla, ja niistä merkittävä osa käytettiin 4G-verkkomme laajentamiseen. Lisäksi sovimme TeliaSoneran kanssa historiallisesta matkaviestinverkkojen yhteisrakentamisesta, jonka puitteissa Suomen Yhteisverkko Oy rakentaa nopealla aikataululla kattavan ja nopean 2G/3G/4G-verkon harvaanasutulle alueelle Itä- ja Pohjois-Suomeen. Näin mahdollistetaan Suomen digitaalisen selkärangan ulottuminen käytännöllisesti katsoen maan jokaiseen kolkkaan.

Uudistetun strategiamme mukaisesti haluamme toimia asiakkaidemme kumppanina, joka mahdollistaa inspiroivampaa, viihdyttävämpää ja tuottavampaa elämää sekä työntekoa yhä verkottuvammassa digitaalisessa maailmassa.

 

Tyytyväisimmät asiakkaat

Strategiamme keskiössä on jo pitkään ollut asiakaskokemusten parantaminen ja kehittäminen. Vuoden 2014 EPSI Rating-tutkimuksessa DNA oli ykkönen viidessä kategoriassa seitsemästä, mikä kertoo asiakkaidemme vahvasta luottamuksesta ja tyytyväisyydestä toimintaamme. Uudistetun strategiamme mukaisesti haluamme toimia asiakkaidemme kumppanina, joka mahdollistaa inspiroivampaa, viihdyttävämpää ja tuottavampaa elämää sekä työntekoa yhä verkottuvammassa digitaalisessa maailmassa. Tulemme jatkamaan vahvoja panostuksia asiakaskokemusten kehittämiseen edelleen myös vuonna 2015.


Viihdettä kaikkiin ruutuihin

Erilaisten televisio- ja videosisältöjen käyttö päätelaitteiden kautta kasvaa vahvasti kuluttajamarkkinassa. Tämä kasvattaa erityisesti nopeiden laajakaistapalveluiden kysyntää perinteisen broadcast-jakelun rinnalle. Saumattoman asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi yhdistimme alkuvuodesta viihde- ja laajakaistaliiketoimintamme yhdeksi vahvaksi kokonaisuudeksi ja lanseerasimme keväällä DNA Welho Viihde- ja DNA Welho MatkaTV -palvelut, joiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme televisiopalveluita kaikkiin ruutuihin. Palveluiden kysyntä on ollut vahvaa ja osoitus tarjooman selkeyden ja yksinkertaisuuden tärkeydestä.

Yritysratkaisut vahva painopistealue

Yritysmarkkinassa DNA menestyi hyvin huolimatta pitkään jatkuneesta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta. Kesäkuussa toteutettu TDC:n Suomen yhtiöiden hankinta vahvisti merkittävästi DNA:n asemaa johtavana yritysratkaisujen toimittajana. Syksyn aikana rakennettiin uusi DNA Business-kokonaisuus hyödyntäen sekä DNA:n että TDC:n parhaita käytäntöjä ja osaamista, mikä loi vahvan pohjan palvella yritysasiakkaita entistäkin paremmin. Odotamme, että DNA:n yritysliiketoiminta kasvaa vuonna 2015 vahvasti.

Yritysvastuu on keskeinen osa toimintaamme

Haluamme kehittää liiketoimintaamme kestävältä pohjalta ‒ on siis varsin oleellista, että tunnistamme toimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tietoliikenneoperaattorina DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä. Lisäksi merkityksemme alueellisena työllistäjänä on viime vuosina kasvanut. Työllistämme myös paljon nuoria: asiakaspalvelussamme työskentelevistä noin 20 prosenttia oli alle 25-vuotiaita vuoden 2014 lopulla ja DNA Kaupassa vastaava luku oli lähes 50 prosenttia. Jatkoimme vuonna 2014 pitkäaikaista kumppanuuttamme SOS-Lapsikylän kanssa, yhtenä sen pääyhteistyökumppaneista.

Vahva luottamus tulevaisuuteen

Vuosi 2014 oli DNA:lle hyvä kaikilla mittareilla, ja haluankin kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja kumppaneitamme menestyksekkäästä vuodesta 2014. Vuotemme 2015 käynnistyy varsin suotuisissa merkeissä ja odotamme, että liikevaihtomme kasvaa edelleen. Käyttökatteemme ja liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä odotamme kasvavan merkittävästi. Jatkamme operatiivisen toimintamme kehittämistä palvellaksemme asiakkaitamme yhä paremmin. Lisäksi tuomme markkinoille uusia innovatiivisia palveluja ja yritysratkaisuja, joiden uskomme tuovan iloa ja hyötyä niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaille.

Jukka Leinonen