Kilpailutilanne jatkui kireänä – kasvua odotetaan laajakaista- ja viihdepalveluista sekä yritysratkaisuista

Vuonna 2014 taloustilanne jatkui haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kilpailu säilyi kireänä erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla sekä yrityspalveluissa. Tulevaisuuden kasvualueita ovat liikkuva ja kiinteä laajakaista sekä viihdepalvelut ja yritysratkaisut. DNA:n toimintaympäristössä vaikuttaa useita vahvoja ajureita, joista digitalisoituminen on vahvin. Yrityksissä liiketoiminnan digitalisointi ja työn mobilisointi jatkuvat kiihtyvään tahtiin.

DNA:n päivitti vuonna 2014 strategiansa vastaamaan entistä paremmin tämän päivän tietoliikennemarkkinan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Toimintaympäristössä vaikuttaa useita megatrendejä, joilla on vaikutusta myös DNA:n strategisiin tavoitteisiin ja valintoihin.

TRENDI 1: Yhä nopeampien, hyvälaatuisten yhteyksien kysyntä kasvaa kiihtyvää vauhtia.

Liikkuvan laajakaistan liikennemäärissä näkyy älypuhelinten ja muiden verkkoon kytkeytyvien päätelaitteiden määrän kasvu ja monimuotoistuminen. Laitteiden käyttökohteet laajenevat, kun palvelut kehittyvät uusien liiketoimintamallien myötä. Internetin päällä tarjotaan yhä enemmän helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita digitaalisia palveluita, jotka ovat käytettävissä kaikkialla ja helppokäyttöisillä päätelaitteilla. Tulevaisuudessa kaikki mahdollinen digitalisoidaan, automatisoidaan verkon yli tarjottavaksi, mobilisoidaan ja varustetaan älyllä. Kuluttajat, yritykset ja yhteiskunta ovat yhä enemmän riippuvaisia operaattoreiden tarjoamista hyvälaatuisista, turvallisista ja yhä nopeammista tietoliikenneyhteyksistä ja alustoista, jotka mahdollistavat palvelut. Mobiilidatan käyttö jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan.

Mobiilidata, '000 000

Q1/2013Q2/2013Q3/2013Q4/2013Q1/2014Q2/2014Q3/2014Q4/2014
Mobiilidata ('000 000)12 15012 48314 31617 62820 94322 69126 79533 563

TRENDI 2: Asiakkaat haluavat saumatonta asiakaskokemusta, kaikissa kanavissa.

Ihmisten elämäntyyli muuttuu jatkuvasti yhä digitaalisemmaksi. Asiakkaat odottavatkin palvelua siellä, missä he itse ovat: verkossa 24/7 ja pääsääntöisesti mobiililaitteilla. Kuluttajien hyppely eri digitaalisten ja fyysisten kanavien välillä lisääntyy. Samalla vaatimukset yhdenmukaiselle asiakaskokemukselle eri kanavissa kasvavat.

Myös käyttäjien digitaalinen jalanjälki kasvaa jatkuvasti. Yritykset, jotka pystyvätkin hyödyntämään analytiikkaa asiakaspalvelussa sekä tuote- ja palvelukehityksessä, menestyvät parhaiten.

TRENDI 3: Palveluiden ja älykkäiden laitteiden kirjo jatkaa vahvaa kasvua – globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan.

Loppuasiakaspalvelussa kilpailu laajenee maailmanlaajuiseksi, ja globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan. Näin on käynyt esimerkiksi viestintäpalveluiden osalta: WhatsApp on viestipalveluna kirinyt tekstiviestin ohi. Toisaalta samalla ihmisten ja yritysten on yhä vaikeampaa löytää juuri heille sopivat palvelut tuhansista uusista digitaalisista palveluista ja päätelaitteista, jotka usein eivät toimi eri ekosysteemeissä (Apple, Google, Microsoft, Facebook) .

TRENDI 4: Yrityksissä työn mobilisointi, digitalisointi ja Internet of Things poistaa liiketoimintaprosesseista turhan kitkan.

Digitalisointi ja mobilisointi jatkuvat yrityksissä kiihtyvään tahtiin. Moni teollisuudenala ja palveluala muuttuu tällä vuosikymmenellä enemmän kuin viimeiseen sataan vuoteen. Pienissä yrityksissä kuluttajistumisen trendi vahvistuu edelleen. PK-sektorilla pilvisovellukset yleistyvät ja haetaan yhtä vastuullista kumppania hallitsemaan koko IT-infrastruktuuria. Suuremmissa yrityksissä tavoitellaan palvelutoimittajia, jotka pystyvät hallinnoimaan yhä laajempia kokonaisuuksia ja korvaamaan sisäisiä IT-resursseja. Näin ollen yritykset keskittävät jatkossa tietoliikennepalveluhankintojaan harvemmille palvelutoimittajille.

Kuluttajaliiketoiminta

 • Liikkuva ja kiinteä laajakaista sekä viihdepalvelut kasvualueita
 • TV- ja videosisältöjen katseluaika nousussa, ja kodeissa on useita laitteita sisältöjen katseluun
 • Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen ja 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus ajavat datasiirron kasvua
 • Taloyhtiöiden kiinteistölaajakaistapalveluiden kilpailutilanne pysyi kireänä
 • Vuonna 2014 myydyistä puhelimista 90 prosenttia oli älypuhelimia
 
 

Yritysliiketoiminta

 • Markkinatilanne jatkui taloudellisen tilanteen myötä varovaisena ja investointipäätöksiä siirrettiin eteenpäin
 • Kiinnostus toimistoviestinnän palveluihin sekä asiakasverkkojen lisäarvopalveluihin ja tietoturvapalveluihin kasvoi
 • Liiketoiminnan digitalisointi ja työn mobilisointi jatkuvat yrityksissä kiihtyvään tahtiin, mobiilidatan merkitys kasvaa liikkuvan työn myötä
 • M2M-pohjaiset teolliset internet-ratkaisut kiinnostavat yrityksiä
 
 

Sääntely

 • Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima kansallinen siirtymä teräväpiirtolähetykset ja lisätarjonnan mahdollistavaan T2-teknologiaan toteutuu vuonna 2017: antenniverkon tarjonta monipuolistuu merkittävästi ja myös teräväpiirtolähetysten määrä kasvaa.
 • Keskeiset sähköistä viestintää koskevat säännökset kokoavan tietoyhteiskuntakaaren käsittely päättyi eduskunnassa loppuvuonna 2014. Laki tuli pääosin voimaan 1.1.2015.
 • Matkapuhelut, tekstiviestit ja mobiilidatapalvelut halpenivat 1.7.2014 alkaen Euroopan unionin alueella matkustettaessa. Hintojen muutoksella ei ollut DNA:n liiketoimintaan merkittävää vaikutusta.
 • Säädösmuutoksia 700 megahertsin taajuusalueen siirtämisestä televisiolta langattoman laajakaistan käyttöön valmisteltiin jo vuoden 2014 lopulla. Poliittisia päätöksiä taajuusalueen käyttöönoton jakotavasta odotetaan vuonna 2015.