DNA:n strategia keskittyy entistäkin vahvemmin asiakkaaseen

DNA päivitti vuoden 2014 lopulla strategiansa. Uudistetun strategian keskiöön tuotiin entistä vahvemmin asiakas, ja keskeisimmäksi strategian toteuttamisen tavoitteeksi valittiin asiakastyytyväisyys. DNA on keskittynyt asiakaskokemusten kehittämiseen voimakkaasti jo useiden vuosien ajan − hyvin tuloksin. Haluamme silti pyrkiä vieläkin korkeammalle, mistä syystä strategiaa on päivitetty vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristön muutoksia ja asiakkaidemme tarpeita.

Visio ja missio:

Tyytyväisimmät asiakkaat

Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta
inspiroivampaa, tuottavampaa ja viihdyttävämpää.

Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet
– selkeästi, kustannustehokkaasti ja helposti.

Arvot ohjaavat DNA:n tapaa toimia. Tapamme toimia on meille myös merkittävä erottava tekijä.

Nopeus: Asiakaspalvelumme pelaa heti eikä kohta. Keskitymme DNA:lla asiakkaille olennaisiin asioihin, hoidamme asiat kerralla kuntoon ja meillä on ketterää toimintaa tukeva työkulttuuri ja kumppaniverkosto.

Rohkeus: Tuotamme asiakkaille ja yhteiskunnalle parempia palveluita ja tuotteita, oivaltavaa mainontaa ja positiivisia yllätyksiä. Olemme DNA:lla uteliaita, kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia asioita ja haastamme perinteisiä toimialakonventioita. Saamme energiaa muutoksesta ja haluamme jatkuvasti olla kilpailijoitamme edellä.

Mutkattomuus: DNA kuuntelee ja puhuu asiakkaan kanssa samaa kieltä. DNA:lla se tarkoittaa, että arvostamme ja ymmärrämme niin asiakasta, työkaveria kuin kumppaneitamme.

DNA:n päivitetyt strategiset tavoitteet

 

Uskollisimmat asiakkaat eri asiakassegmenteissämme

 • Tavoitteena markkinoiden tyytyväisimmät kuluttaja- ja yritysasiakkaat.

Toimialan paras taloudellinen kehitys

 • Tavoitteena kilpailijoita parempi operatiivisen vapaan kassavirran suhteellinen kehitys.

Markkinoita nopeampi kasvu

 • Tavoitteena kilpailijoitamme parempi liikevaihdon kehitys.

DNA on erinomainen työpaikka

 • Tavoitteena nousta Suomen halutuimpien työnantajien joukkoon.
 

DNA:n kilpailukyvyn perusta

 

DNA erottautuu kilpailijoista kriittisissä asiakaskohtaamisissa. Asiointi DNA:n kanssa on mutkatonta ja laadukasta kaikissa asiakaspalvelu- ja myyntikanavissa sekä muissa kohtaamisissa. DNA:n kiinnostava tarjoama kasvaa ja mukautuu ihmisten sekä yritysten tarpeiden mukaan. Mahdollistamme asiakkaillemme laadukkaat yhteydet, joiden kautta he voivat käyttää haluamiaan digitaalisia palveluita, parhailla mahdollisilla päätelaitteilla.

Vahvistamme jatkuvasti kilpailukykymme perustaa, joka koostuu neljästä tukijalasta:

 

Henkilöstö

 • Tavoitteemme on, että DNA:lla on huippuammattilaisten tiimi, jossa on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. 
 • Tavoitteenamme on olla Suomen halutuimpia työpaikkoja.
 
 

Verkot ja palvelualustat

 • DNA panostaa erittäin kilpailukykyiseen ja kustannustehokkaaseen verkko- ja palvelualustainfrastruktuuriin:
      • DNA:lla on maanlaajuinen, laadukas 4G-matkaviestinverkko, nopeat valokuitu- ja kaapelilaajakaistaverkot,
      • kustannustehokas maanlaajuinen verkko TV-palveluiden jakeluun ja modernisoitu runkoverkko.
 • Jatkuvasti kehittyvät palvelualustat mahdollistavat nopeat ja turvalliset yhteydet, erittäin kilpailukykyiset yritysratkaisut ja korkealaatuiset viihdepalvelut.
 
 

IT-järjestelmät

 • DNA modernisoi IT-järjestelmät, asiakas-, tuote- ja verkkodatatietokannat sekä analytiikkatyökalut.
 • Nämä mahdollistavat hyvän ja mitattavan asiakaskokemuksen kaikissa kriittisissä kohtaamispisteissä DNA:n kanssa sekä tehokkaan ja ketterän tuotteistuksen ja paketoinnin, myynnin, laskutuksen ja asiakaspalvelun.
 
 

Nopeus ja kustannustehokkuus

 • Haastajana DNA:lle on aina ollut keskeistä toimia nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin kilpailijat.
 • DNA pitää kiinni siitä, että yhtiöllä on asiakaslähtöisimmät ja kustannustehokkaat prosessit sekä päätöksentekomekanismit.
 • DNA:lla toteutetaan rohkeasti isojakin rakenteellisia muutoksia.
 
 
 

Strategian toteuttamisen tukena olevat strategiset kehitysohjelmat


DNA:n strategiset kehitysohjelmat auttavat strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja vievät DNA:ta kohti visiotaan. Kehitysohjelmien alla on kymmeniä jatkuvasti päivittyviä toimenpiteitä. Kehitysohjelmiin liittyviä mittareita ja hankkeiden etenemistä seurataan johtoryhmässä ja niistä raportoidaan hallitukselle kuukausittain.


Keskeisimmät strategiset kehitysohjelmat

1. Asiakasarvon kasvattaminen asiakkaan elinkaaren aikana: tyytyväiset asiakkaat saadaan monen tuoteryhmän asiakkaiksi.

2. Digitaalisten kanavien ja analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa helpon, laadukkaan ja mutkattoman asioinnin DNA:n kanssa.

3. Mobiilidatan käytön räjähdysmäisen kasvun hyödyntäminen oikeanlaisilla liittymätuotteistuksilla, palvelu- ja päätelaitepaketoinneilla sekä erittäin laadukkaalla 4G-verkolla.

4. Markkinoiden houkuttelevimman viihde-/tv-palvelukokonaisuuden jatkuva kehittäminen: mielenkiintoisimmat sisällöt, palvelut sekä laitteet

5. Uudistuneen yritysliiketoiminnan* vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja tuotteistus- sekä palvelualustauudistukset

* DNA yhdisti vuonna 2014 neljän eri yhtiön (DNA Business, Forte, TDC Oy ja TDC Hosting Oy) yritysliiketoiminnat yhdeksi kokonaisuudeksi.