DNA:lla markkinatilanteesta huolimatta hyvä vuosi

Yleinen taloudellinen tilanne ja tietoliikennealan toimintaympäristö haastoi myös DNA:ta vuonna 2014. Jälleen kerran voin kuitenkin todeta, että DNA menestyi markkinatilanteesta huolimatta hyvin: liikevaihdon vahva 8,8 prosentin kasvu todistaa DNAlaisten onnistumista vuonna 2014. Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin, ja tähän tavoitteeseemme DNA on vuosina 2012–2014 myös päässyt. Myös DNA:n kannattavuuden näkökulmasta vuosi 2014 oli askel oikeaan suuntaan.

Erinomaiset lähtökohdat yritysliiketoiminnan kasvattamiseksi

DNA:n yritysliiketoiminta ja sen tulevaisuuden kasvuedellytysten varmistaminen olivat vuoden 2014 merkittävimpiä painopistealueita. TDC:n Suomen yhtiöiden osto sekä kaupan seurauksena toteutettu yritysliiketoiminnan rakennejärjestely luovat pohjan DNA:n yritysliiketoiminnan vahvistumiselle jatkossa.

TDC:n ja DNA:n palveluvalikoima sekä osaamisalueet täydentävät toisiaan mitä parhaiten. Lisäksi TDC Nordicin kanssa solmittu sopimus antaa DNA:lle entistä paremmat mahdollisuudet tarjota asiakkaille pohjoismaisia ja kansainvälisiä yritysratkaisuja. Yhdistettäessä DNA Business -liiketoiminnan, Forte Netservices Oy:n sekä TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n parhaat käytännöt DNA:han rakennettiin vuoden aikana vahva ja yhtenäinen tietoliikenne-, palvelinkeskus- ja tietoturvapalveluiden tarjoaja. Lopputulokseen DNA:n hallitus voi olla erittäin tyytyväinen, ja uskonkin, että DNA:lla on nyt avaimet yritysliiketoiminnan markkinaosuuden menestyksekkääseen kasvattamiseen.

Investoinnit matkaviestinverkkoon vahvistavat kilpailukykyä

TDC:n Suomen yhtiöiden osto sekä kaupan seurauksena toteutettu yritysliiketoiminnan rakennejärjestely luovat pohjan DNA:n yritysliiketoiminnan vahvistumiselle jatkossa.

 

DNA:n pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen ja kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttävät jatkuvia investointeja verkkoihin. 4G LTE -matkaviestinverkon rakentamisessa on siirrytty investointiohjelman aktiiviseen vaiheeseen, minkä johdosta käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna lähes 145 miljoonaan euroon eli 17,4 prosenttiin liikevaihdosta. Viime vuosina kasvaneet investoinnit näkyvät kasvaneina poistoina, mikä vaikuttaa liikevoittoa alentavasti. Pitkällä tähtäimellä näemme, että DNA:n kannattavuus kehittyy myönteisesti.

DNA:n ja Soneran solmima sopimus yhteisen matkaviestinverkon rakentamisesta Pohjois- ja Itä-Suomeen oli verkon laajentamisen kannalta merkittävä asia. Yhteinen verkkoyhtiö Suomen Yhteisverkko Oy vastaa kokonaan uuden matkaviestinverkon rakennuttamisesta alueelle, joka kattaa noin 50 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 15 prosenttia väestöstä. Vastaavaa yhteisrakentamista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta mainiot edellytykset jatkaa kasvua

Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen sekä 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus ajavat datasiirron ja mobiilimarkkinoiden voimakasta kasvua. Vaikka yleinen taloustilanne jatkunee haastavana, hallitus näkee DNA:lla erinomaiset eväät jatkaa kasvuaan. Kuluttajamarkkinassa erityisesti liikkuva ja kiinteä laajakaista sekä viihdepalvelut ovat merkittäviä kasvualueita.

Yritysliiketoiminnassa yleinen markkinatilanne oli vuonna 2014 varovainen. Liiketoiminnan digitalisointi ja työn mobilisointi jatkuvat yrityksissä kuitenkin yhä voimakkaampina. Uudenlaisen liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten verkkoratkaisuissa ja tietoliikennepalveluissa, mihin kysyntään DNA pystyi onnistuneesti vastaamaan vuonna 2014.

DNA:n uudistetun strategian keskiöön nostettiin vuonna 2014 "tyytyväisimmät asiakkaat": DNA:lla jokaisen asiakkaan palvelemista mahdollisimman hyvin pidetään ensiarvoisen tärkeänä. Voimme olla tyytyväisiä DNA:n menestymiseen asiakastyytyväisyysmittauksissa myös vuonna 2014, kuten useina aiempinakin vuosina – tulevaisuuden menestys on kiinni kuitenkin asiakkaiden tyytyväisyydestä myös jatkossa.

Vuoden 2014 muutosten keskellä DNA:n johto ja henkilöstö työskentelivät jälleen määrätietoisesti ja sitoutuneesti, mistä haluan kiittää heitä. DNA:n johto toteutti vuoden aikana merkittäviä liikkeitä yhtiön pitkän aikavälin menestysedellytysten tukemiseksi. Johdon ja hallituksen erinomainen yhteistyö jatkui läpi vuoden, ja siirrymme vuoden 2015 haasteisiin ja mahdollisuuksiin toimivan ja avoimen yhteistyön voimin.

DNA:n strategisten tavoitteiden mukaisesti jatkamme työtä sen eteen, että DNA:lla on uskollisimmat asiakkaat, DNA:n taloudellinen kehitys on toimialan parasta ja kasvu markkinoita nopeampaa sekä työpaikkana DNA olisi Suomen halutuimpia. DNA:n mutkaton ja rohkea kulttuuri sekä tapa toimia ovat keskeisiä DNA:n jatkuvan kasvun avaimia.

Jarmo Leino