Avainluvut

DNA:n vuosi 2014 lukuina

 DNA Welho MatkaTV:llä yli
100 000
käyttäjää

 4G-verkossa liikkui
yli 300 %
enemmän
dataa
kuin vuonna 2013

Kaapeli-tv-asiakkaita
593 000
kappaletta

 90 %

myydyistä puhelimista oli älypuhelimia

 

 

 DNA:n 4G-verkko
tavoittaa yli
85 %
suomalaisista 

 

 

 DNA:n 4G-verkko toimii 
240
kunnassa

 

4G LTE-tilaajien määrä kasvoi vuoden aikana
yli 450 %

 

Mobiilidatavolyymista välitettiin
 LTE-verkon kautta  vuoden
lopussa
lähes 50 %

 

Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi
92 000
liittymällä

Matkaviestinliittymäkanta kasvoi
55 000
liittymällä

 Keskimääräinen datanopeus
4G/LTE-verkossa oli noin
10-kertainen
3G-verkkoon verrattuna

Valokuitukaapelia yhteensä
20 396 km 

 

Konsernin tunnusluvut

 

Milj. € 1-12/2014 1-12/2013 1-12/2012
Liikevaihto 833,5 766,4 769,2
Käyttökate 204,2 190,7 190,8
- osuus liikevaihdosta, % 24,5 24,9 24,8
Poistot 174,9 147,1 134,6
Liikevoitto 29,4 43,7 56,2
- osuus liikevaihdosta, % 3,5 5,7 7,3
Tilikauden tulos 15,4 28,9 36,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 3,2 5,4 7,2
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 3,0 5,5 6,3
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa*** 17,6 18,2 19,9
Matkaviestinnän liittymäkohtainen asiakasvaihtuvuus (CHURN), %*** 16,9 17,1 15,7
Investoinnit 149,6 128,4 136,3
- osuus liikevaihdosta, % 17,9 16,8 17,7
Rahavirta investointien jälkeen** -123,1 -33,6 28,9
       

* liukuva 12 kk

** sisältää yritysostot

*** sisältää postpaid-puheliittymät

 


31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Korollinen nettovelka, milj. € 479,40 326,7 257,7
Korollinen nettovelka/käyttökate 2,35 1,71 1,35
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 94,30 62,6 48,8
Omavaraisuusaste, % 41,5 49,4 54
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 748 1 563 1 427
       

Matkaviestinliittymät*, tuhat kpl

* puheliittymät ja liikkuva laajakaista
2010 2011 2012 2013 2014
Matkaviestinliittymät 2 108 2 285 2 428 2 450 2 505

Kiinteän verkon liittymät, tuhat kpl

2010 2011 2012 2013 2014
Laajakaista 291 299 311 322 415
Kaapeli-tv 598 602 596 591 593
Puhe 171 138 120 103 100

Liikevaihto ja käyttökate, M€

2010 2011 2012 2013 2014
Liikevaihto 690,5 727,5 769,2 766,4 833,5
Käyttökate 182,1 188,4 190,8 190,7 204,2

Investoinnit, M€

2010 2011 2012 2013 2014
Investoinnit 83,4 119,5 136,3 128,4 149,6

Osakekohtainen tulos ja osinko, €

2010 2011 2012 2013 2014
Tulos/osake 5,35 3,73 4,15 3,4 1,8
Osinko/osake tilivuodelta 5,2 3,50 4,13 3,54 3,54

Omavaraisuusaste ja velkaantumisaste, %

2010 2011 2012 2013 2014
Omavaraisuusaste 63,6 62,2 54,0 49,4 41,5
Velkaantumisaste 16,1 24,5 48,8 62,6 94,3

ARPU ja churn

ARPU = matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto
Churn = matkaviestinliittymien vaihtuvuus
2010 2011 2012 2013 2014
ARPU 21,7 20,4 19,9 18,2 17,6
Churn 18,7 16,4 15,7 17,1 16,9