Twitter Facebook LinkedIn mail

 

 

DNA rakentaa tietoyhteiskuntaa

Tietoliikenneoperaattorina DNA:lla on yhteiskunnassa merkittävä rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä.

DNA rakentaa laadukkaita ja nopeita yhteyksiä ja huolehtii näin osaltaan tietoyhteiskunnan kehittymisestä. Vastuullisena toimijana DNA ottaa huomioon muuttuvan yhteiskunnan palvelutarpeet ja kehittää älykkäitä laitteiden väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja ratkaisuja. DNA on myös pitkään ohjannut nuoria turvalliseen internetin ja matkapuhelimen käyttöön.

Klikkaa alla olevasta kuvasta ja lue, miten DNA näkyy ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

 

Modernit viestintä- ja viihdepalvelut

Digitaalisessa yhteiskunnassa on jatkuva tiedonsaannin ja -jakamisen tarve. Niin yksittäiset kuluttajat kuin yrityksetkin ovat riippuvaisia toimivista yhteyksistä ja viestintäpalveluista. Älykkäillä päätelaitteilla tehdään yhä useammin liikkuvaa työtä, jaetaan kokemuksia sosiaalisessa mediassa sekä hyödynnetään viihdepalveluja. DNA:lla on Suomen laajin palveluverkosto, joka koostuu 80:stä DNA Kaupasta, verkkokaupasta, puhelinpalvelusta, edustajamyynnistä sekä lähes 100 yritysmyyjästä.

 

Nopeat ja kattavat verkot

DNA:n matkaviestinverkkojen dataliikenteen määrä on kahden viime vuoden aikana joka vuosi lähes kaksinkertaistunut. Dataliikenteen määrän kasvu kertoo mobiiliviestinnän monipuolistumisesta älypuhelinten käytön yleistyessä. Mobiilidatan liikennemäärien kasvua vauhdittavat myös verkon suurista nopeuksista hyötyvien videopalvelujen lisääntynyt tarjonta ja käyttö. DNA mahdollistaa omalta osaltaan nopeat ja kattavat tietoliikenneyhteydet investoimalla voimakkaasti verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

 

Muuttuva yhteiskunta, muuttuvat palvelutarpeet

Palvelujen sähköistyminen ja väestörakenteen muutos muuttavat palvelutarpeita yhteiskunnassa.DNA on ollut edelläkävijä laitteiden väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen älykkäiden ratkaisujen M2M- eli Machine to Machine -teknologian kehityksessä. Ratkaisujen avulla voidaan siirtää tietoa laitteelta toiselle osana laajempaa järjestelmää tai palvelua, esimerkkinä sähkön etälukumittari.

DNA huomioi ikääntyvän väestön erityistarpeet muun muassa senioreille suunnatulla asiakaspalvelulinjalla. Tekniset ratkaisut, kuten etävalvonta ja älykäs ruokahuolto, mahdollistavat ikäihmisten selviytymisen kotioloissa pidempään. Mahdollisuus hoitaa asioita sähköisesti vähentää liikkumistarpeita silloin, kun liikkuminen on vaikeaa. Asiakkaan erityistarpeet huomioiva asiakaspalvelu sekä älykkäät ratkaisut ehkäisevät osaltaan ikäihmisten digitaalista syrjäytymistä.

 

Lapset ja nuoret

DNA:lle on tärkeää edistää lasten ja nuorten turvallista internetin ja matkapuhelimen käyttöä. DNA on allekirjoittanut eurooppalaisen puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa varhaisteinien ja lasten matkapuhelinkäytön turvallisuutta.

Tietoturvakasvatuksen lisäksi DNA osallistuu lapsi- ja nuorisotyöhön tukemalla muun muassa koulukiusaamisen ehkäisyä. DNA on toiminut valtakunnallisessa Innolukio-hankkeessa vuodesta 2012 asti. Hankkeen tavoitteena on kehittää innostava oppimisympäristö. DNA on lisäksi yhteistyökumppanina Tabletkoulu-hankkeessa, jossa edistetään suomalaista verkko-oppimista.

DNA on SOS-Lapsikylä ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. DNA tukee SOS-Lapsikylää rahallisesti ja toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä.

 

DNA kannustaa nuoria innovatiivisuuteen ja kestävään kehitykseen

Vuonna 2013 DNA toimi jälleen aktiivisena Innolukio-hankkeen yhteistyökumppanina. Opetushallituksen käynnistämän hankkeen
tavoitteena on kehittää innostava oppimisympäristö, jota tukee vaihtuviin
tehtäviin perustuva idea- ja tuotekehityskilpailu. Keväällä 2013 jaettiin
vuosittaiset Innolukio-kilpailun palkinnot. DNA:n kilpailutehtävä kannusti
nuoria vastuullisuuteen ja pohtimaan oman digitaalisen jalanjälkensä kestävyyttä.

DNA:n voittajaehdokas innovaatiotehtävän finaaliin oli työ nimeltä ”Applikaatio virhestatusten vähentämiseksi”. Kyseinen applikaatioehdotus tuli koko kilpailussa yhdeksänneksi ja se palkittiin DNA:n palkinnon lisäksi tuhannen euron lahjakortilla. Virhestatusten vähentämiseen suunniteltu applikaatio kannusti nuoria miettimään, mikä on soveliasta sisältöä julkaistavaksi internetissä ja mikä ei. Ratkaisu oli mietitty huolellisesti loppuun asti myös kaupallisesta ja markkinoinnin näkökulmasta.