Twitter Facebook LinkedIn mail

 

Hyvä henkilöstöjohtaminen kilpailuetuna

Muualla verkossa

DNA työnantajana

 

DNA:n henkilöstöjohtaminen perustuu yhtiön strategiaan sekä sitä tukevien toimenpiteiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinnon tehtävä on varmistaa strategian mukainen henkilöstöjohtaminen ja sen kehittäminen liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon visio on, että DNA on tulevaisuuteen katsovien, osaavien ja motivoituneiden ihmisten
arvostettu työpaikka.

Tietoliikennemarkkina muuttuu nopeasti, mikä edellyttää DNA:lta työnantajana jatkuvaa muutoksenhallintaa. Henkilöstön työtyytyväisyys muutosten keskellä on yksi avainmittari, johon DNA on sitoutunut. Hyvä johtaminen ja vahva yrityskulttuuri luovat kestävän kilpailuedun nopeasti muuttuvalla toimialalla. Vahva positiivinen signaali onnistuneesta muutoksenhallinnasta on henkilöstön työtyytyväisyysindeksin kasvu jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Vuonna 2013 henkilöstöjohtamisen keskiössä oli asiakaspalvelun toiminnan yhtenäistäminen ja tehokkuuden mittaamisen kehittäminen. Vuonna 2013 myös yhtenäistettiin konsernin palkkahallintajärjestelmät sekä otettiin käyttöön uusi HR-järjestelmä, joka helpottaa henkilöstöasioiden hoitamista sekä esimiesten että työntekijöiden näkökulmasta. Isoin organisaatiotason muutos oli antenniverkossa tv-palveluita tarjoavan Plus-TV:n siirtyminen DNA:n omistukseen syyskuussa.

Positiivinen trendi työtyytyväisyydessä jatkuu

Vuosittain toteutettavassa työtyytyväisyystutkimuksessa työtyytyväisyyden yleisindeksi vuonna 2013 oli 4,5 (maksimi 6,0). Suunta on ollut nousujohteinen useamman vuoden. Myös esimiestyön yleisindeksi nousi lukemaan 4,9 sekä työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin indeksi lukemaan 4,6.

            2013                   2012                    2011         
Työtyytyväisyyden yleisindeksi (1–6)  4,5 4,4  4,2
 Esimiestyön yleisindeksi (1–6) 4,9 4,7 4,6
 Työssä jaksaminen ja hyvinvointi (1–6) 4,6 4,4 4,2

Tutkimus osoitti DNA:n vahvuudeksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön, jonka keskuudessa vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhteishenki. Esimiestyötä ja mutkattoman työn mallia arvostetaan. Kansallisiin keskiarvoihin verrattuna DNA:n johdon koetaan välittävän henkilöstön hyvinvoinnista enemmän kuin yrityksissä keskimäärin. Myös työryhmän tiedonkulku, ilmapiiri ja toimivuus ovat kokonaisuudessaan selkeästi paremmalla tasolla DNA:lla kuin vertailuaineistossa keskimäärin.

Toimitilojen kehittäminen säilyi edellisvuosien tapaan myös vuoden 2013 tutkimuksessa kehittämiskohteena, minkä seurauksena työympäristökonseptin uudistaminen laajennetaan yhä useammalle DNA:n toimipaikkakunnalle. Konsernitasolla kehittämisalueeksi nousi myös yrityksen vision, tavoitteiden ja suunnan selkeys. Tulevana vuonna tähän panostetaan erityisesti parantamalla strategian jalkauttamisprosessia. Strategia tuodaan osaksi tavoite- ja kehityskeskusteluja entistä vahvemmin, jotta yksilön oma rooli konsernin strategian toteutumisessa selkiintyisi.

Henkilöstön osaaminen tärkeä menestystekijä

Osaamisen kehittäminen on tärkeä osa kehityskeskusteluja ja jokapäiväistä esimiestoimintaa DNA:lla. Yhtiö on jo usean vuoden ajan tarjonnut sekä DNA Oy:n että DNA Kaupan henkilöstölle mahdollisuuden Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suorittamiseen. Vuoden 2013 loppuun mennessä JET-koulutukseen on konsernissa osallistunut yhteensä 75 henkilöä, joista 37 on suorittanut loppututkinnon ja kaksi osatutkinnon. DNA Kaupan työntekijöillä on lisäksi keväästä 2014 alkaen mahdollisuus merkonomivalmennukseen oppisopimuksella. Ensimmäisessä ryhmässä aloittaa 20 opiskelijaa.

Vuonna 2014 DNA panostaa erityisesti esimiesten kouluttamiseen. Esimiesvalmennuksissa siirrytään henkilökohtaiseen ohjaukseen hyödyntäen 360-työkalua sekä uutta esimiesten mentoriohjelmaa.

Työterveyttä ja -hyvinvointia ergonomian ja liikunnan avulla

DNA tarjoaa työterveyshuoltonsa kautta DNA:laisille lakisääteistä laajemman työterveyshuollon. Näin henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi erikoislääkärin, gynekologin, työfysioterapeutin ja -psykologin palveluita. Vuonna 2013 jatkettiin myös varhaisen välittämisen mallin edistämistä muun muassa tarjoamalla vertaiskeskusteluja esimiehille.

DNA kannustaa henkilöstöään hyvään työergonomiaan ja muistuttaa tasaisesta tauottamisesta sekä seisomisen terveyshyödyistä. Uudessa työympäristökonseptissa kaikilla työntekijöillä on sähköinen työpöytä, jonka korkeutta saa helposti säädeltyä.

Suosittu työhyvinvointipäivä järjestettiin jälleen syksyllä 2013. Tapahtuma tarjosi tuttuun tapaan mahdollisuuden huolehtia omasta terveydestä esimerkiksi mittaamalla verenpainetta ja testaamalla kehonkoostumusta.

DNA tukee henkilöstönsä liikkumista DNA Liikkuu -kortin avulla sekä järjestämällä liikuntapainotteisia kerhoja. Vuonna 2013 järjestettiin muun muassa uinti-, tennis- ja sulkapallokoulut sekä yritysmaratonviesti keväällä. Asiakaspalvelun ammattilaisille järjestettiin oma sähköinen kuntovalmentaja, joka kolmen kuukauden ajan valmensi asiakaspalvelun henkilöitä. Aktiiviset osallistujat palkittiin lisätreenikuukausilla.


Työsuhdemuodot


Työsuhdemuoto 2013 2012 2011
Toistaiseksi 1 537 1 403 1 015
Määräaikaiset 26 24 20
Yhteensä 1 563 1 427 1 035

Työaikamuodot


Työaikamuodot 2013 2012 2011
Kokoaikaiset 1 468 1 336 997
Osa-aikaiset 95 91 38
Yhteensä 1 563 1 427 1 035

Sukupuolijakauma


Sukupuolen mukaan 2013 2012 2011
Naiset 668 611 333
Miehet 895 816 702
Yhteensä 1 563 1 427 1 035

Ikäjakauma


Ikäryhmittäin 2013 2012 2011
< 25 5 % 6 % 3 %
25–34 32 % 31 % 27 %
35–44 32 % 31 % 37 %
45–54 22 % 23 % 25 %
55–64 8 % 9 % 8 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 %

Naisten prosenttiosuus henkilöstöryhmittäin


Naisia on henkilöstöryhmistä seuraavasti: 2013 2012
Johtajista 21 % 25 %
Ylemmistä toimihenkilöistä 26 % 25 %
Toimihenkilöistä 49 % 36 %
Työntekijöistä 6 % 15 %