Twitter Facebook LinkedIn mail

 

 

Älypuhelimet, tabletit ja 4G-yhteydet ajamassa datasiirron voimakasta kasvua 

Tietoliikennemarkkinassa pitkään käynnissä ollut toimialamurros jatkuu edelleen. Verkko- ja päätelaiteteknologioiden kehitysvauhti on kiihtynyt: nousevat liikennemäärät ja uudet käyttökohteet kasvattavat tietoliikennepalveluiden käyttöä. Asiakaskäyttäytymisessä on tapahtunut nopeita muutoksia niin älypuhelinten yleistymisen kuin television katselun murroksen myötä. Sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkitys on kasvamassa.

Muualla verkossa

DNA Oy
Toimintaympäristö

 

Suomen tietoliikennemarkkinan kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä ja haastava yleinen taloustilanne näkyi asiakaskysynnässä. Kireä kilpailu asetti korkeat vaatimukset operaattoreiden kustannuskilpailukyvylle sekä järjestelmien ja verkkoinfrastruktuurin laadulle ja käytettävyydelle. Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen ja nopeammat 4G-yhteydet ajavat datasiirron voimakasta kasvua.

Voimakkaasti muuttuva toimintaympäristö tietoliikennealalla vaatii nopeaa reagointia, uusia oivalluksia liiketoiminnassa sekä jatkuvia investointeja nopeaan ja kattavaan verkkoon. DNA:lla on merkittävä rooli yhteiskunnassa tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä.

Liikennemäärät verkoissa kaksinkertaistuivat

Mobiilidatan liikennemäärät DNA:n matkaviestinverkoissa kaksinkertaistuivat vuoden 2013 aikana. Loppuvuonna 2013 DNA:n 4G LTE -verkossa oli jo yli kymmenen kertaa enemmän liikennettä kuin alkuvuonna. Liikennemäärää kasvattivat erityisesti suurista nopeuksista hyötyvät verkkopalvelut, joita käytettiin vuonna 2013 merkittävästi aktiivisemmin kuin edellisvuonna.

Ylivoimaisesti eniten 4G-verkon liikennemäärää kasvattavat puhelinten kautta katsottavat videot. Myös pilvessä olevat tallennuspalvelut yleistyivät, ja esimerkiksi verkkokokoukset, etätyöt ja toimintapelit hyötyivät 4G LTE -nopeuksista. LTE-kykyiset päätelaitteet yleistyivät vuoden 2013 aikana nopeasti.

Älypuhelinten ja tablettien kysyntä jatkui erittäin vahvana. Vuonna 2013 kaikista myydyistä puhelimista noin 80 % oli älypuhelimia. Kannettavien päätelaitteiden käyttötavat ovat voimakkaassa muutoksessa. Älypuhelimella katsotaan videoita ja tv-kuvaa sekä kulutetaan monenlaisia sisältöjä huomattavasti aiempaa enemmän. Tablettitietokoneiden myynnissä tapahtui vuoden 2013 aikana selkeä murros, ja niiden kysyntä kasvoi kiihtyvällä vauhdilla. Tabletteja hankitaan tyypillisesti viihdekäyttöön, ja niitä hyödynnetään yhä enemmän esimerkiksi tv-palvelujen seuraamiseen. Tablet-laitteella korvataan jo monesti kannettava tietokone kotikäytössä, ja yrityskäytössäkin tablettien hyödyntäminen monenlaisten sovelluksien kanssa kasvaa koko ajan.

Kuluttajamarkkinassa sekä kiinteän että liikkuvan laajakaistan kysyntä oli vuonna 2013 vahvaa. Erityisesti liikkuva laajakaista oli merkittävä kasvualue kuluttajamarkkinassa. Taloyhtiöiden kiinteistölaajakaistapalveluiden suosio jatkui tasaisena, koska yhä useampi taloyhtiö tarjoaa asukkailleen valmiit kiinteät laajakaistayhteydet ja televisiopalvelut.

Yritysmarkkinassa investointipäätöksiä siirrettiin osin eteenpäin haastavan taloustilanteen myötä. Kiinnostus yhdentyvän viestinnän palveluita kohtaan kasvoi. Lisäksi yritysten asiakasverkkojen tietoturva- ja hallintapalvelujen kysyntä jatkoi kasvuaan sekä liikkuvaa työtä tukevien mobiilidataratkaisujen myynti kasvoi.

Loppuvuonna 2013 DNA:n 4G LTE -verkossa oli jo yli kymmenen kertaa enemmän liikennettä kuin alkuvuonna.

Sääntely ja teknologian uudet käyttökohteet muutosvoimina

Kasvavat operatiiviset kustannukset sekä sääntelyn kiristyminen vaikuttivat myös DNA:n toimintaympäristöön. Tietoliikennealan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttivat paitsi yleinen taloustilanne, myös matkaviestinverkkojen yhdysliikennemaksujen leikkaaminen sekä kireä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinalla.

Televisiomarkkinaa muokkasivat kehittyvät päätelaitteet, nopeat verkot ja uudet katselutottumukset. Maksutelevisiopalveluiden kysyntä noudatti tyypillistä kausivaihtelua vuonna 2013.

Lähivuosina toimintaympäristössä on odotettavissa suuria edistysaskelia teknologian tuomissa mahdollisuuksissa esimerkiksi terveydenhuollossa, sähköisessä oppimisessa ja muissa julkisissa palveluissa, tv-tarjonnassa ja päätelaitteissa. Lisäksi uusien viestintätapojen yleistyminen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan.


Toimintaympäristö vuonna 2013

Kuluttajamarkkina

 • Kilpailu kireää koko vuoden
 • Kiinteän ja liikkuvan laajakaistan kysyntä vahvaa
 • Maksu-tv- ja videopalveluiden kysyntä kasvussa
 • Televisiomarkkinaa muokkasivat kehittyvät päätelaitteet ja uudet katselutottumukset
 • Älypuhelimien ja tablettien myynti kasvoi voimakkaasti vuonna 2013
 
 

Yritys-
markkina

 • Markkinatilanne jatkui varovaisena
 • Yritykset siirsivät investointeja osin eteenpäin
 • Kiinnostus toimistoviestinnän palveluihin sekä asiakasverkkojen lisäarvopalveluihin ja tietoturvapalveluihin kasvoi
 • Älypuhelinten ja erityisesti tablettien määrä yrityskäytössä kasvoi selvästi
 • Mobiilidatan merkitys kasvoi liikkuvan työn myötä
 • Teollisten internet-ratkaisujen tarve näkyi kysynnän kasvussa yritysmarkkinalla
 
 

Sääntely

 • DNA voitti 800 MHz:n taajuushuutokaupassa 2 x 10 MHz taajuuskaistapareja
 • Euroopan komissio antoi asetusesityksen EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden edistämiseksi
 • Lainsäädännön uudistaminen tietoyhteiskuntakaareksi eteni eduskuntaan tammikuussa, ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa
 
 

Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen ja nopeammat 4G-yhteydet ajavat datasiirron voimakasta kasvua.