Twitter Facebook LinkedIn mail

Avainluvut

Konsernin tunnusluvut


Milj. € 1-12/2013 1-12/2012 1-12/2011
Liikevaihto 766,4 769,2 727,5
Käyttökate 190,7 190,8 188,4
- osuus liikevaihdosta, % 24,9 24,8 25,9
Poistot 147,1 134,6 137,6
Liikevoitto 43,7 56,2 50,8
- osuus liikevaihdosta, % 5,7 7,3 7,0
Tilikauden tulos 28,9 36,1 35,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 5,4 7,2 6,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 5,5 6,3 5,7
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa*** 18,2 19,9 20,4
Matkaviestinnän liittymäkohtainen asiakasvaihtuvuus (CHURN), %*** 17,1 15,7 16,4
Investoinnit 128,4 136,3 119,5
- osuus liikevaihdosta, % 16,8 17,7 16,4
Rahavirta investointien jälkeen** -33,6 28,9 9,0

* liukuva 12 kk

** sisältää yritysostot

*** sisältää postpaid-puheliittymät31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Korollinen nettovelka, milj. € 326,7 257,7 153,2
Korollinen nettovelka/käyttökate 1,71 1,35 0,81
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 62,6 48,8 24,5
Omavaraisuusaste, % 49,4 54,0 62,2
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 563 1 427 1 035

Matkaviestinliittymät*, tuhat kpl

* puheliittymät ja liikkuva laajakaista
2009 2010 2011 2012 2013
Matkaviestinliittymät 1 947 2 108 2 285 2 428 2 450

Kiinteän verkon liittymät, tuhat kpl

2009 2010 2011 2012 2013
Laajakaista 180 291 299 311 322
Kaapeli-tv 270 598 602 596 591
Puhe 197 171 138 120 103

Liikevaihto ja käyttökate, M€

2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto 652,2 690,5 727,5 769,2 766,4
Käyttökate 167,2 182,1 188,4 190,8 190,7

Investoinnit, M€

2009 2010 2011 2012 2013
Investoinnit 87,9 83,4 119,5 136,3 128,4

Osakekohtainen tulos ja osinko, €

2009 2010 2011 2012 2013
Tulos/osake -7,46 5,35 3,73 4,15 3,4
Osinko/osake tilivuodelta 4,4 5,2 3,50 4,13 3,54

Omavaraisuusaste ja velkaantumisaste, %

2009 2010 2011 2012 2013
Omavaraisuusaste 55,3 63,6 62,2 54,0 49,4
Velkaantumisaste 34,0 16,1 24,5 48,8 62,6

ARPU ja churn

ARPU = matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto
Churn = matkaviestinliittymien vaihtuvuus
2009 2010 2011 2012 2013
ARPU 22,6 21,7 20,4 19,9 18,2
Churn 16,4 18,7 16,4 15,7 17,1