Twitter Facebook LinkedIn mail

 

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin

Vuonna 2013 DNA onnistui pitämään liikevaihtonsa ja käyttökatteensa vakaana haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Erityisesti DNA vahvisti televisiopalveluitaan ja laajensi 4G LTE -verkkoja. Kilpailu säilyi kireänä, mikä asetti vaatimuksia varsinkin kustannustehokkuudelle sekä verkkoinfrastruktuurin laadulle.

Tietoliikennemarkkinan murros jatkui vuonna 2013. Jatkuva teknologinen kehitys, tarve laajemmille palvelukokonaisuuksille, uudet käyttötavat, entistä nopeammat tietoliikenneyhteydet sekä matkaviestinpalveluiden merkityksen lisääntyminen tarkoittavat DNA:lle uuden kasvun mahdollisuuksia.


VAKAA VUOSI

 • Liikevaihto 766,4 milj. euroa: laskua 0,4 %
 • Käyttökate lähes ennallaan: 190,7 milj. euroa
 • DNA Oy sopi 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 0,9 prosenttia 2 450 000 liittymään
 • Kiinteän verkon liittymämäärä pieneni 1,1 prosenttia 1 016 000 liittymään
 • Henkilöstö vuoden 2013 lopussa 1 563: kasvua 9,5 %
 
 

Uusia palveluita ja kumppanuuksia

 • DNA osti Digi TV Plus Oy:n, minkä myötä DNA:n televisiopalvelut monipuolistuvat entisestään
 • Jolla-puhelin myyntiin DNA Kaupoissa ensimmäisenä maailmassa, tiivis yhteistyö koko vuoden
 • Erityisesti mobiilipalveluiden kysynnän kasvu jatkui
 • Yritysten asiakasverkkojen tietoturva- ja hallintapalvelujen sekä liikkuvaa työtä tukevien mobiilidataratkaisujen kysyntä jatkoi kasvuaan
 
 

PANOSTUS VERKKOIHIN

 • Investoinnit verkkojen laajentamiseen yhteensä 128,4 milj. euroa (16,8 % liikevaihdosta)
 • 800 MHz:n taajuuskaistaparien voitto huutokaupassa: 4G-verkko kehittyy entisestään
 • Verkkolaajennuksista 4G LTE -verkkoon noin 1 100 ja 3G-verkkoon noin 600
 • 3G-verkko tavoittaa 97 % suomalaisista
 • 4G LTE ‐verkko tavoittaa yli kaksi miljoonaa suomalaista
 
 

Erinomainen asiakaskokemus

 • EPSI Rating 2013: DNA Liikkuvan laajakaistan ja DNA WELHO -televisio-palveluiden asiakkaat ovat kaikista tyytyväisimpiä saamaansa palveluun
 • Asiakaspalvelussa merkittäviä panostuksia palvelukokemuksen parantamiseksi: asiakastyytyväisyys on kohentunut ja asiakaspalvelun kustannukset pienentyneet